Back to All Events

Seminar: Dissens og kritikk i kunstformidling for barn og unge

  • Sørlandets Kunstmuseum Kristiansand (map)

Velkommen til halvdagsseminar på Sørlandets Kunstmuseum i Kristiansand!

I møte med kunst blir våre tankesett til stadighet utfordret. Men hvilken rolle spiller kunstens meningsbrytende potensial? Hvordan kan dissens og kritikk benyttes i kunstformidling til barn og unge?

I samarbeid med Universitetet i Agder og Sørlandets Kunstmuseum inviterer Kulturtanken til halvdagsseminar om dissens og kritikk i kunstformidling for skoleelever. Med eksempler fra samtidskunst, scenekunst og litteratur vil vi se på kunstformidlingsstrategier som legger til rette for at barn og unge får rom til å oppleve, reflektere over og uttrykke seg om kunst. Seminaret vil ta opp betydningen av meningsmotstand, hvordan barn og unge kan bli utfordret i sitt møte med kunst, samt forholdet mellom skole og kunst i DKS, og etiske perspektiver knyttet til kunstformidling.

Deltakere er Lisbet Skregelid, førsteamanuensis ved UiA, Kristine Kolloen Nilsen, teamleder formidling ved SKMU, Vilde Kamfjord, freelance kunstformidler og foredragsholder, og Pelle Brage, kunstner.

Arrangør: Kulturtanken - Den kulturelle skolesekken Norge
Når: Onsdag 30. mai kl. 13:00-16:00
Hvor: Sørlandets Kunstmuseum i Kristiansand eller via strømming på skjerm – se Kulturtankens nettsider (www.kulturtanken.no) eller Facebook-side.

Om du ønsker og har mulighet til å komme, meld deg på til seminar@kulturtanken.no innen mandag 28. mai.

Foto: Pelle Brage