Back to All Events

Fremlegg av DKS-rapporten 2017

FoU-direktør Ståle Stenslie vil presenterer nøkkeltall, tendenser og statistikk fra Den kulturelle skolesekken.

Alle landets fylker og kommuner skal rapportere sine aktiviteter i Den kulturelle skolesekken til Kulturtanken. DKS-rapport 2017 viser hvordan mottakere har brukt sine tilskudd av tippemidler i henhold til tilskuddsbrevet fra Kulturtanken.

Velkommen til våre lokaler for fremleggelse av DKS-rapporten 2017 (påmelding til info@kulturtanken.no), eller  strømmingen direkte på Kulturtanken.no eller Facebook.

For spørsmål om rapporten: info@kulturtanken.no