Back to All Events

Workshop for performative kunstnere


Forskningsprosjektet Skole og konsert – fra formidling til dialog (DiSko, 2017-2020 / www.diskoprosjektet.no ) er et innovasjonsprosjekt som har som mål å utvikle nye praksiser for skolekonserter i Norge. Prosjektet foregår på skoler, der musikergrupper skal samarbeide med lærere og klasser (og evt. produsent) om musikalske produksjoner på en nyskapende og dialogorientert måte.

DiSko inviterer herved performative kunstnere fra hele landet med erfaring fra praksis i Den kulturelle skolesekken – eller med ønske om å få slik erfaring – til en praktisk workshop om dialogisk og interaktiv improvisasjon som kunstnerisk mulighetsrom i skoleproduksjoner. Deltakerne skal være fysisk aktive bidragsytere. Musikere tar med instrument. Workshopen vil bli holdt på engelsk.

NÅR OG HVOR
Tirsdag 11. – onsdag 12. september 2018
Tirsdag kl 09:00 - 19:00 + middag kl 19:00
Onsdag kl 09:00 - 18:00

Kulturtanken, Gullhaug Torg 2 A, Nydalen, Oslo
Studio 1 og 2 (5. etasje)

HVEM LEDER SEMINARET
Struan Leslie, britisk regissør og koreograf med en stor og spennende prosjektportefølje

Simon Deacon, musiker og høgskolelektor ved Goldsmiths University of London

Kari Holdhus, førsteamanuensis Høgskolen på Vestlandet


HVEM KAN DELTA PÅ SEMINARET
• Utøvere fra performative uttrykk (musikere, skuespillere, dansere, o.a.)
• Fagfolk som arbeider sammen med performative utøvere (produsenter, instruktører, regissører, koreografer, o.a.)
• Fagfolk som underviser kommende utøvere (lærere i høyere utdanning o.a.)
• Forskere som arbeider i fagfeltet

KOSTER DET NOE?
Nei, seminaret er gratis. Alle får en enkel lunsj og kaffe/te underveis, samt middag om kvelden dag 1. Deltakerne må selv bestille og betale for reise og opphold.

PÅMELDING
Du kan melde deg på via e-post til er@kulturtanken.no. Begrenset antall deltakere. Påmeldingsfristen er 27. august 2018.
Deltakerne som får plass vil få ytterligere informasjon.

SPØRSMÅL
Kan rettes til kari.mette.holdhus@hvl.no, tlf 971 68 005 eller er@kulturtanken.no, tlf 922 65 290.