Back to All Events

Kulturtankens etikkseminar I: Vær varsom, utøver

Kulturtanken vil fremover arrangere en seminarrekke med etiske problemstillinger knyttet til Den kulturelle skolesekken.

Vær varsom, utøver
Utøvere i DKS møter hver dag en rekke etiske utfordringer i møte med barn og unge i skolen. I det første seminaret om etikk i DKS løfter og belyser vi disse utfordringene.

Målgruppe: Utøvere, tilskuddsmottakere og kunstnerorganisasjoner

Tid: Onsdag 5. september, 12:30 – 15:30

Hvor: Kulturtanken, Gullhaug Torg 2, Nydalen (Oslo)
Studio 1

Påmelding til kst@kulturtanken.no

Samarbeidspartenere er Østfold kulturutvikling og Scenekunstbruket
 

PROGRAM

12:30 – 12:50 OPPSPARK
Innblikk i en utøvers etiske utfordringer
Demian Vitanza, forfatter, i samtale med Kristin Stoltz Thomassen

12:50 – 13:10 INFORMASJON
Hvorfor kan man ikke ta bilder av elever og dele disse og andre egenopplevde historier i sosiale medier eller bruke skolen som markedsplass for salg av bok/plate/annet?Elisabeth Rudi Lund, rektor Fernanda Nissen skole
Lars Opstad, kommunikasjonsrådgiver og fotograf, Kulturtanken

13:10 – 13:40 POLITIATTEST 
I 2014 ble det utredet om DKS-utøvere må framlegge vandelsattest på lik linje med andre som har arbeidsforhold i skolen. Vi belyser saken på nytt og diskuterer hva følgene av en slik beslutning evt. vil være.
Ledet av Cathrine Jakobsen, kommunikasjonsrådgiver i Kulturtanken
Elisabeth Rudi Lund, rektor Fernanda Nissen skole
Egil Rundberget, seniorrådgiver FoU, Kulturtanken
Lin Marie Holvik, direktør, Kulturtanken
 

13:40 – 14:10 DYBDE
Hvordan, om mulig, bruke elever i produksjonen? Til å eksemplifisere etc.? Hvilke kvalitative vurderinger ligger til grunn? Om noen?
Ledet av Johannes Hafnor, leder for Den kulturelle skolesekken Østfold
Jarl Flaaten Bjørk, skuespiller og scenekunstner
Guro Havrevold, lærer på Kråkerøy ungdomsskole

14:10 – 14:25 PAUSE

14:25 – 14:40 KUNSTNERISK INNSLAG
Vi skulle vært løver ved Line Baugstø

14:40 – 15:25 DEBATT
Hvordan behandler du som utøver sensitive opplysninger som elever deler med deg?
Ledet av Mikkel Bugge, forfatter og styreleder, Norsk Forfattersentrum
Johannes Hafnor, leder for DKS Østfold
Erik A. Andreassen, familieterapeut, Bufetat Østfold
Line Baugstø, forfatter
Demian Vitanza, forfatter

15:25 – 15:30 OPPSUMMERING

Later Event: September 11
Workshop for performative kunstnere