Back to All Events

Tromsø internasjonale filmfestival


Den årlige filmfestivalen Tiff, går avstabelen i Tromsø 14. - 20. januar. Gjennomgående tema er politisk polarisering, identitet og tilhørighet. På rogrammet står seminarer (åpninngskonferanse om mangfold i norsk film), et sideprogram med fokus på sterke og engasjernde historier om unge kvinner (Girl power) og et bredt program fra inn og utland, med flere aktuelle filmer for et ungt publikum.
Kulturtanken er representert under festivalen.

https://tiff.no/