Back to All Events

Markedet for scenekunst


  • Hjertnes Kulturhus Sandefjord (map)

Markedet for Scenekunst i Sandefjord (MFS) er en asjonal arena for presentasjon, kjøp og salg av profesjonell scenekunst for barn og unge.

MFS presenterer et bredt scenekunsttilbud og er en møteplass for faglig utvikling hvor målet er å tilby den kvalitativt beste scenekunsten for barn og unge, samt øke kompetansen på området for både arrangører og utøvere. 

For mer informasjon og påmelding: https://www.markedet.org/

Markedet for scenekunst eies av Sandefjord kommune, som er hovedarrangør. Vestfold fylkeskommune er tilskuddsgiver og medarrangør. Kulturtanken er samarbeidspartner. Markedet for scenekunst støttes av Kulturrådet og er medlem av Norway Festivals.