Back to All Events

Kick off for Kulturbarn-kommuner

  • Radisson Blue Airport Hotel Gardermoen (map)

KULTURBARN er et utviklingsarbeid mellom Kulturtanken, Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen og Norsk kulturskoleråd. Før nyttår søkte vi etter kommuner som ønsket å satse på kunst og kultur til de yngste (0-8 år). Mange kommuner søkte, og 6 kommuner er nå valgt ut til å være Kulturbarn-kommuner 2019-2020 (les mer)

4. april arrangeres Kick off for Kulturbarn-kommunene på Gardermoen airport hotel.

PROGRAM
Velkommen

1) Presentasjon av prosjektet Kulturbarn – kommune ved prosjektgruppen Elin Kvernmoen, Kathrine Pedersen og prosjektleder, Ragnhild Bøhle

2) Presentasjon av alle Kulturbarn – kommunene med utgangspunkt i følgende tittel:

a. Hvem er vi? Hvilke muligheter ser vi og hvilke utfordringer har vi som Kulturbarn – kommune? Rekkefølgen blir Fredrikstad, Fjell, Målselv, Kristiansand, Røros og Sunnfjord kommune. maks 10. min. pr innslag

3) BUSK: «Barn og unges stemmer kunst og kultur» Jo Morten Weider, prosjektleder i Kulturtanken. Han jobber med å samle inn materiell til den forestående stortingsmeldingen om kunst og kultur for barn og unge. Barn fra 3 – 5 år fra Kulturbarn – kommunene, er det også aktuelt å kontakte. Det blir mulig å stille spørsmål.

4) Kunstpedagogisk prosjektarbeid. Praktiske eksempler på gjennomføring og kompetanseheving. Ingrid Skarprud, Kunstnerisk leder Bortigard barnehage, Bergen kommune. Det blir mulig å stille spørsmål.

5) Work shop del - prosjektgruppen tilrettelegger og deler inn i smågrupper. Vi deler erfaringer og andre faglige spørsmål som angår prosjektet.

6) Veier videre

· Hvordan kan nettverket av Kulturbarn – kommuner, bidra til økt kompetanse?

· Felles informasjon for Kulturbarn – kommunene og prosjektgruppa.

· Bruk av dokumentasjon, kommunikasjon og andre digitale verktøy underveis

· Samarbeidsavtaler for prosjektet

· Økonomi og ressurser

· Fremdriftsplan inkl. regionale fagdager høst 2019 og høst 2020

· Nyhetsbrev og innspill fra Kulturbarn – kommunene og prosjektgruppa

7) Kort oppsummering og på gjensyn