Back to All Events

SPOR - arena kulturarv


Velkommen til SPOR - arena for kulturarv, 11-12. september 2019, på Stiklestad.

Dette er møteplassen for oss som jobber med fagområdet kulturarv i Den kulturelle skolesekken.

Vi ønsker å etablere et fagmiljø på kulturarvfeltet, der miljøet selv kan utvikle og heve egen kompetanse. Hvordan får vi kulturarv til å leve?

Vi som har tatt initiativ til å gjennomføre den første piloten, er Trøndelag fylkeskommune, Stiklestad nasjonale kultursenter, Akershus fylkeskommune og Kulturtanken og Midtnorsk filmsenter