Back to All Events

SPOR - arena kulturarv


Velkommen til SPOR - arena for kulturarv, 11-12. september 2019, på Stiklestad.

Kulturarv  i Den kulturelle skolesekken – hva er det? Hvorfor skal elevene ha det? Hvem er vi som har ansvaret for dette fagfeltet? Hva styrer vi etter? Og hvem samarbeider vi med?

Disse spørsmålene står i sentrum når vi inviterer til første utgave av SPOR - arena for kulturarv i DKS. Årets tema er kulturarv i bevegelse.
Ambisjonen er å skape en årlig møteplass hvor man kan se produksjoner, utveksle erfaringer, få faglig påfyll, etablere nettverk og se framover sammen.

Arenaen er lagt til Stiklestad Nasjonale Kultursenter, som ble nominert til årets museum i 2018. På Stiklestad er fasilitetene på plass: flott hotell, gode konferanserom, god mat og gode forbindelser med omverdenen. I tillegg ligger det midt i landet.

Her du en idé til en produksjon som du ønsker å utvikle? Vi inviterer til en pitchekonkurranse 11. september. Les mer om denne her!

Vi sier derfor: hjertelig velkommen til SPOR på Stiklestad!

Vennlig hilsen

DKS i Trøndelag fylkeskommune, Stiklestad Nasjonale Kultursenter, Midtnorsk Filmsenter, DKS i Akershus fylkeskommune og Kulturtanken.

PROGRAM OG PÅMELDING: SE HER
Frist for påmelding 15. august

Earlier Event: September 9
Litteraturkurs for DKS