Back to All Events

Lunsjseminar: Drone – kunst, poesi eller overvåking

Datatilsynets oppgave er å verne om grunnleggende individuelle rettigheter – retten til å ha et privatliv og til å hindre spredning av personlige opplysninger. Opphavet til idealene om at personlig informasjon skal hegnes om går helt tilbake til 1700-tallets opplysningstid, men i dagens høyteknologiske samfunn, ligger forholdene mer til rette en noensinne for å spre og samle privat informasjon i enorme omfang.

Kunstner Anders Eiebakke har interessert seg for problematikken i lang tid og har siden 2008 arbeidet med droner. Gjennom årene har han utviklet en egen, måkeliknende flygende drone med kamera, og en av Eiebakkes dronemåker henger nå fra taket i trappeløpet hos Datatilsynet.

Eiebakke sier at det pågående arbeidet med de måkeliknende dronene er et poetisk og maktkritisk prosjekt, og en kommentar til den pågående konflikten mellom sivilsamfunnet og militær sektor om definisjonsmakt, kontroll og tilgang til luftrom.

Sett av en lunsj til å høre Eiebakke fortelle om måkedrone-prosjektet.

Foredraget strømmes.
Ønsker du å komme, er du hjertelig velkommen.
Påmelding til info@kulturtanken.no

Les mer:

http://www.anderseiebakke.no/ og  https://koro.no/prosjekter/datatilsynet/

FOTO: Måke 1.0, Anders Eiebakke. Fotograf: Werner Zellien

Earlier Event: September 11
SPOR - arena kulturarv