Back to All Events

Åpning av ny DKS-portal!

Mer kunst og kultur av høy kvalitet til verdens viktigste publikum! Det er blant målene med ny nasjonal portal for Den kulturelle skolesekken (DKS), som lanseres 2. september!

Ett sted én frist
Ny nasjonal DKS-portal vil gjøre det enklere og spare tid for utøvere - musikere, forfattere, kunstnere og kulturformidlere, med én portal og én frist (1. oktober) for innmelding av forslag til DKS i hele landet.

Verktøy og kunnskap

For DKS-planleggere vil den være et verktøy for planlegging, publisering og evaluering. Kulturkontaktene og lærere vil sikres god og relevant informasjon om tilbudett. Vi vil også få et bedre grunnlag for data til rapporter og statistikk som gir kunnskap om Den kulturelle skolesekken.

Åpning
Kulturtankens direktør Lin Holvik ønsker velkommen og åpner portalen. Kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande og statsskretær for kunnskaps- og integreringsministeren, Julie M. Remen, er blant gjestene som taler. Også representanter for kunstnernettverket, fylkeskollegiet og skolen vil være til stede.


Arrangementet vil strømmes.


Dette er DKS-portalen, i korte trekk:
- en innmeldingsportal for utøvere med én frist i året (1. oktober 2019)
- ett felles fagsystem for alle som jobber med administrasjon av DKS (høsten 2019)
- en bank med oversikt over alle produksjoner i DKS (skoleåret 2020/2021)
- visningsrute for elever og lærere om deres DKS-tilbud (skoleåret 2020/2021)
- en nasjonal nettside med regionale og lokale undersider for DKS.

Vil du vite mer? https://www.denkulturelleskolesekken.no/portal

Later Event: September 9
Litteraturkurs for DKS