Maleri der barnehender har satt avtrykk på lerret

Delingsarena om barne- og ungdomsmedvirkning i kommunen

Hvordan styrke barn og unges medvirkning i kommunen? Hvordan skape gode samarbeid på tvers av fagfelt og tjenester? Hva fungerer, hva fungerer ikke?  

Velkommen til en dag om barne- og ungdomskultur, medvirkning og samarbeid i kommunen!  

Sammen med Norsk kulturskoleråd, UKM, Ungdom og Fritid, NOKU og KS, inviterer Kulturtanken til en samtale om hvordan kommuner kan styrke lokal medvirkning og barne- og ungdomskultur.  

En rekke ulike aktører ute i kommunene jobber med å styrke barn og unges deltagelse i det lokale kunst- og kulturlivet, fra fritidsklubben og UKM, til DKS, biblioteket og Kulturskolen. For å kunne skape et helhetlig og inkluderende kulturtilbud er det viktig at de ulike aktørene ses i sammenheng og inkluderes i kommunens planer.

I 2021 og 2022 fikk 28 kommuner midler for å undersøke hvordan de kunne integrere barne- og ungdomskultur bedre i sine planprosesser. Siden har de jobbet med ulike prosjekter for å styrke og forankre medvirkning og barn og unges innflytelse i kommunale planprosesser.

Det overordnede målet har vært å sikre klare rammebetingelser for den lokale barne- og ungdomskulturen gjennom bedre samordning av kultursektoren, samarbeid mellom ulike aktører og flere gode møteplasser for deltakelse og medvirkning.  

20. november kommer flere av kommunene som mottok tilskudd og en rekke andre kulturaktører som jobber med å styrke den lokale barne- og ungdomskulturen for å dele sine erfaringer:

Hvem bør man samarbeide med?

Hva har fungert bra, og hva har vært utfordrende?

Hvilke resultater har de oppnådd og hva blir det viktig å fokusere på i tiden fremover?

Disse læringspunktene vil også være nyttige for kommuner som ikke har fått tilskudd, men som ønsker å styrke medvirkningen til barn og unge i sin kommune.  

På delingsarenaen får du blant annet høre fra årets kulturkommune Lillestrøm, Kulturskolen kommer for å fortelle om Fremtidens kulturskole, Institutt for samfunnsforskning deler egne forskningsfunn om utfordringer knyttet til kommunalt medvirkningsarbeid, og Ungdom og Fritid presenterer arbeidet med Fritidsklubbløftet.

Et mer detaljert program vil bli publisert snart.  

Påmelding til delingsarenaen 

Delingsarenaen kan med fordel kombineres med deltakelse på Ungdom og Fritids landskonferanse 19.-21. november på Klingenberg kino, kun 150 meter unna Nationaltheatret konferansesenter.

Målgruppen for delingsarenaen er lik den Ungdom og Fritid har for sitt program tirsdag 21. november, som blant annet omhandler fritidsklubbens betydning for inkludering og medvirkning.

På landskonferansen på søndag er det mulig å delta på nettverkstreff og jubileumsarrangement for å feire 70 år med fritidsklubb i Norge, og på mandag kan man delta på mottakelse i Rådhuset.

Delingsarenaens deltagere får rabattert pris på tirsdagsprogrammet og gratis inngang på de øvrige arrangementene.

Ved å kombinere delingsarenaen og landskonferansen er det mulighet for flere interessante konferansedager i Oslo, og vi oppfordrer til dette.

Les mer om de ulike arrangementene og meld deg på Ungdom og Fritids landskonferanse her.

Les mer om ordningen:

Jente hopper over et paradis tegnet med kritt

Innretning av ordning for barne- og ungdomskultur i kommunal planlegging

Målet er en bedre koordinert lokal kultursektor.