Maleri der barnehender har satt avtrykk på lerret

Delingsarena om barne- og ungdomsmedvirkning i kommunen

Sammen med Norsk kulturskoleråd, UKM, Ungdom og Fritid, NOKU og KS inviterer vi til en dag der temaet er hvordan kommuner kan styrke lokal medvirkning og barne- og ungdomskultur.

Hvordan styrke barn og unges medvirkning i kommunen? Hvordan skape gode samarbeid på tvers av fagfelt og tjenester? Hva fungerer, hva fungerer ikke?  

Se opptak og bilder fra arrangementet her:

044A7200
044A7237
Kvinne står på scenen og snakker.
044A7279
044A7299
044A7314
044A7345
044A7367
044A7382
044A7393
044A7400
044A7408
044A7356
044A7485
044A7503
044A7538
044A7556
044A7583
044A7608

Velkommen til en dag om barne- og ungdomskultur, medvirkning og samarbeid i kommunen!  

Sammen med Norsk kulturskoleråd, UKM, Ungdom og Fritid, NOKU og KS, inviterer Kulturtanken til en dag om hvordan kommuner kan styrke lokal medvirkning og barne- og ungdomskultur.  

En rekke ulike aktører ute i kommunene jobber med å styrke barn og unges deltagelse i det lokale kunst- og kulturlivet, fra fritidsklubben og UKM, til DKS, biblioteket og Kulturskolen. For å kunne skape et helhetlig og inkluderende kulturtilbud er det viktig at de ulike aktørene ses i sammenheng og inkluderes i kommunens planer.

I 2021 og 2022 fikk 28 kommuner midler for å undersøke hvordan de kunne integrere barne- og ungdomskultur bedre i sine planprosesser. Siden har de jobbet med ulike prosjekter for å styrke og forankre medvirkning og barn og unges innflytelse i kommunale planprosesser.

Det overordnede målet har vært å sikre klare rammebetingelser for den lokale barne- og ungdomskulturen gjennom bedre samordning av kultursektoren, samarbeid mellom ulike aktører og flere gode møteplasser for deltakelse og medvirkning.  

20. november kommer flere av kommunene som mottok tilskudd og en rekke andre kulturaktører som jobber med å styrke den lokale barne- og ungdomskulturen for å dele sine erfaringer:

Hvem bør man samarbeide med?

Hva har fungert bra, og hva har vært utfordrende?

Hvilke resultater har de oppnådd og hva blir det viktig å fokusere på i tiden fremover?

Lillestrøm er én av kommunene som presenterer sin pilot på delingsarrangementet.

Les mer om de ulike prosjektene her

Disse læringspunktene vil også være nyttige for kommuner som ikke har fått tilskudd, men som ønsker å styrke medvirkningen til barn og unge i sin kommune.  

På delingsarenaen får du blant annet høre fra årets kulturkommune Lillestrøm, Kulturskolen kommer for å fortelle om Fremtidens kulturskole, Institutt for samfunnsforskning deler egne forskningsfunn om utfordringer knyttet til kommunalt medvirkningsarbeid, og Ungdom og Fritid presenterer arbeidet med Fritidsklubbløftet.

Påmeldingen til delingsarenaen er nå stengt. Ved spørsmål ta kontakt med Torgeir Engen (teg@kulturtanken.no)

Program:

10:00 Velkommen 

Kristin Holm Jensen (KS) og Matias Iversen (Kulturtanken).

10:15 MEDVIRKNING: HVA ER GJORT, OG HVA KOMMER?  

  • Presentasjon av Koordinert kulturarbeid-prosjektet, Fritidsklubbløftet og Fremtidens Kulturskole . v/Frank Haugseth (UKM), Ada Menne (Uof) og Torkel Øien (Norsk Kulturskoleråd).
  • Utfordringer i medvirkning . Håkon Trætteberg, Institutt for samfunnsforskning.
  • KS presenterer arbeidet med veileder for planarbeid på kulturfeltet. v/Line Annie Solbakken (KS).

12:00 Lunsj 

13:00 Presentasjon fra tilskuddsmottakere: Direkte medvirkning i kommunen 

Kommuner som mottok midler for å integrere barne- og ungdomskultur bedre i sine planprosesser presenterer sitt arbeid, med fokus på direktemedvirkning av og med barn og unge. 

Aurskog-Høland, Froland, Skien og Sola kommune deler erfaringer.

  14:00 Presentasjon fra tilskuddsmottakere:  Metoder for medvirkning 

Kommuner som mottok midler for å integrere barne- og ungdomskultur bedre i sine planprosesser presenterer sitt arbeid med fokus på metoder og modeller for medvirkning og samarbeid. 

Lillestrøm, Malvik, Steinkjer og Stord kommune deler erfaringer.

14:45 Oppsummering i felleskap: Hva har vi lært og hva kan vi ta med oss? 

15:15 Takk for i dag! 

Målgruppen for delingsarenaen er lik den Ungdom og Fritid har for sitt program tirsdag 21. november, som blant annet omhandler fritidsklubbens betydning for inkludering og medvirkning.

På landskonferansen på søndag er det mulig å delta på nettverkstreff og jubileumsarrangement for å feire 70 år med fritidsklubb i Norge, og på mandag kan man delta på mottakelse i Rådhuset.

Delingsarenaens deltagere får rabattert pris på tirsdagsprogrammet og gratis inngang på de øvrige arrangementene.

Ved å kombinere delingsarenaen og landskonferansen er det mulighet for flere interessante konferansedager i Oslo, og vi oppfordrer til dette.

Les mer om de ulike arrangementene og meld deg på Ungdom og Fritids landskonferanse her.

Les intervju med en av ungdommene som deltok i Lillestrøms pilotprosjekt:

oversiktsbilde av Lillestrøm by

Kan innspill til en kommuneplan formidles kreativt?

Lillestrøm kommune bestemte seg for å teste nettopp det. Astrid Lund (19) skrev en ballade om byen hun elsker.

Les mer om ordningen:

Jente hopper over et paradis tegnet med kritt

Innretning av ordning for barne- og ungdomskultur i kommunal planlegging

Målet er en bedre koordinert lokal kultursektor.