Back to All Events

Kulturbarn 0-8


  • Kulturtanken 2 Gullhaug Torg Oslo, Oslo, 0484 Norway (map)

Konferansen Kulturbarn 0-8 er en faglig arena og møteplass for lærere 1.-4. trinn, ansatte i barnehage og kulturskole, bibliotekansatte og kulturarbeidere, produsenter for alle kunstarter og alle andre som er engasjert i og opptatt av kunst, kultur, kreativitet og kompetanse for aldersgruppen 0–8 år.

Arrangørene tilbyr spennende og nyttige foredrag og verksted, rom for erfaringsdeling og gode kunstneriske innslag.

Påmeldingsfrist: 5. oktober 2018. (fristen har utløpt)

Arrangører: Norsk kulturskoleråd, Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen og Kulturtanken

Les mer om prosjektet og konferansen KULTURBARN 0-8 her

Program (last ned)
17. oktober 2018
10:00  Åpning
10:15   Åpningskonsert v/ Tonje Unstad
           PROSJEKT KULTURBARN 0-8 - Presentasjon av prosjektet
11:40   Lunsj
12:30   Hovedforedrag
           Tom Remlov, teatersjef Riksteatret
13:15    Pause
13:30   MYGGA OG FLUA
            Konsert med Tonje Unstad for barn i alderen 5 - 8 år
14:15    Pause
14:30   SMÅ FORSKERE I SKRIFTSPRÅKET
            Heidi Sandø, Nasjonalt senter for skriveopplæring og skriveforsking
15:30   Pause
15:45    HUR KAN MAN ARBETA MED DANS OCH INTEGRATION I SKOLAN
            Cecilia Björklund Dahlgren, professor Institutet Dans i skolan, Sverige
16:45    Slutt dag én
18:00   Middag med egen påmelding

18. oktober 2018
09:00  God morgen v/ Bente Aster
09:10   WOW - magiske møter mellom barn og kunst
            Eva Bakkeslett, kunstner, filmskaper og kurator
10:00   Scenekunst og dans – vises to ganger, publikum deles i to grupper
            KOKKEN TOR - for barn i alderen 3 - 6 år Julia Kuster og Amanda Strand / Akershus teater
            FIRKANTSKOGEN – for barn i alderen 6 mnd. - 3 år Hanne Frostad, Ida Frøymyr,  Maaike Croles / Ompaniet
11:45    Lunsj
12:30   VERKSTEDER:
           1) WOW - en praktisk innføring i skapelsen av magiske møter med barn og kunst v/ Eva Bakkeslett
           2) Musikk og bevegelse v/ Elisabeth Barstad
           3) Bli kjent med din egen joikestemme v/ Elisabeth Misvær
           4) Lær animasjon! v/ Hans Jørgen Sandnes
           5) Dans i skolan! v/ Cecilia Björklund Dahlgren
14:00  Pause
14:15   PROSJEKT KULTURBARN
           Hva kan et kommunalt samarbeid være?
           Tolga kommune: Barnehage + kulturskole + grunnskole = sant! v/ Berit Konstad Graftås Bergen kommune: Sammen i vennskap, lek og læring. Aksjonslæring med kunstfag i SFO v/ Alf Bugge Gjerstad og Anne Kulild
15:00  Hvor kan man søke midler til deltakelse i prosjektet?
           Tora Ferner Lange, Kulturrådet
15:30   Hvordan bli en PROSJEKT KULTURBARN-kommune?
16:00   Slutt dag to - Vel hjem!

Mer om bidragsytere og innhold her.

NB! Med forbehold om justeringer i programmet.