Kulturtanken
Postboks 4261 Nydalen
N 0401 OSLO

Telefon:
Sentralbord: 22 02 59 00, hverdager kl. 08.00 - 15.00.
E-post: post@kulturtanken.no

Besøksadresse:
Gullhaug torg 2
0484 OSLO

Direktør:
Lin Marie Holvik
E-post: lmh@kulturtanken.no / tel: 975 78 268

Kommunikasjonssjef
Agnieszka J. Bryn
E-post: ajb@kulturtanken.no / tel: 922 15 646

Avdelingsdirektør Organisasjon og forvaltning:
Mihriban Rai
E-post: mir@kulturtanken.no / tel: 992 85 100

Avdelingsdirektør Kunst, kultur og skole:
June Mariann Breivik
E-post: jmb@kulturtanken.no / tel: 464 10 179

Avdelingsdirektør Forskning og utvikling:
Ståle Stenslie
E-post: stahl@kulturtanken.no / tel: 905 62 963

For spørsmål angående turné eller om produksjoner som er relevant for Den kulturelle skolesekken (DKS), må henvendelsen gå direkte til et fylket eller en kommune som programmerer DKS. Kontaktinfo finner du her: denkulturelleskolesekken.no/kontakt

 

Korleis kjem eg til Gullhaug torg 2?
Ta T-banen til Nydalen (linje 4, 5), buss 37 til endestasjonen Nydalen, eller buss 30 til Gullhaugveien, eventuelt Tamburveien (endestoppet). Det finst få og dyre parkeringsplassar for bil i området, så det beste er å reise kollektivt.

Fakturaadresse:
Kulturtanken
Fakturamottak DFØ
Postboks 4746
7468 Trondheim

Kulturtanken er ei statleg verksemd. Frå 1.1.2012 er alle statlege verksemder pålagde å kreve elektronisk faktura i EHF-format, og kravet gjeld alle kjøp av varer og tenester. Organisasjonsnummeret vårt, 974761114, er den elektroniske adressa.

Dersom du har spørsmål om elektronisk faktura eller korleis kome i gang, ta kontakt med Direktoratet for økonomistyring (som er fakturamottakaren til Kulturtanken) på e-postadressa elfak@dfo.no