Kulturarv I DKS

 

Med samtiden inn i fremtiden

Kulturarv er det moderne menneskets opprinnelsesmyte. Hvis vi er flere som deler en historie, og åpner den for andres historier, får vi et inkluderende perspektiv.

Det gode møtet mellom utøver og elev håndterer de store spørsmålene i livet, dilemmaene og mulighetene – og gjør at vi kan speile oss i fortidens personer. Dette er skolen opptatt av, og kulturarv er et samtidsrelevant bindeledd mellom skole og kunst/kultur. I DKS er kulturarv unikt rigget for tverrestetiske opplevelser, der uttrykkene forsterker og undersøker hverandre. Undersøkelser som fører til morsomme formidlingsformer, overraskende vendinger og refleksjoner i lang tid.

DKS-konferansen 2018 - her programdelen om Kulturarv.
Bente Aster (Kulturtanken), Bjørn Kristiansen (DKS Akershus), Åse Mørk (utøver / koordinator), Ebba Køber (Fleksibel utdanning Norge)

 

Kontakt:
Bente Aster
Fagansvarlig kulturarv
ba @kulturtanken.no