KULTURTANKENS SAMLING PÅ KULTURARVFELTET

Velkommen >
Program
Foredragsholdere
Temaer til gruppearbeid
Hvor

 

I anledning Kulturtankens kartlegging av kunstfeltene i Den kulturelle skolesekken, ønsker vi å invitere kulturarvprodusenter og -ansvarlige i fylkene og 100 %-kommunene til en samling hos oss i Nydalen, fredag 09. juni.

I Kulturtankens mandat heter det i første punkt at vi skal: Styrke den kunstneriske og formidlingsmessige kvaliteten i DKS-tilbodet innan alle kunstretningar og vere ein nasjonal koordinerande instans for utvikling av kvalitet og samarbeid i DKS-ordninga. Dette ligger til grunn for den pågående kartleggingen, hvor målet er å skaffe en bedre oversikt og dermed kunne bidra til å legge opp en strategi for hvert enkelt kunstfelt.

Vi inviterer en til to fra hvert fylke og en fra hver 100 %-kommune til å delta. Samlingen vil i stor grad dreie seg om å dele erfaringer om hvordan de enkelte fylkene og kommunene har jobbet med kulturarv i DKS fram til i dag, og ha et blikk på hvordan dette kan gjøres i framtiden.

 

Kontakt

Bente E. Aster
M +47 90 55 88 71
ba @ kulturtanken.no