KUNSTLAB

Kontakt:
Ståle Stenslie
stahl@kulturtanken.no
 

Kulturtanken skal være aktivt nyskapende, og KunstLab er vår operative enhet, med fokus på utvikling av nye produksjoner og prosjekter i Den kulturelle skolesekken.

KunstLab er en praksisorientert lab rettet mot utøvende kunstmiljøer og kunst- og kulturinstitusjoner. Den skal bidra til økt erfaringsdeling og kompetanseoverføring mellom de forskjellige produksjons- og fagmiljøene i DKS.

KunstLab skal være en arena for utviklingsarbeid i det kreative og utøvende feltet, i samarbeid med Kulturtankens fagpersonale.

Nedenfor et eksempel på et DKS samarbeid utviklet sammen med Borgarsyssel museum. Ved bruk av Hololens ser vi på hvordan ny teknologi påvirker formidling og våre opplevelser av kulturarv: