Litteratur I DKS

 

Hva var den første boka noen leste for deg? Hvilken bok har endret deg og måten du tenker på? Hva er den beste boka du har lest?

Møtet med litteratur gjennom Den kulturelle skolesekken skal tilby elevene noe mer ut over litteraturen de får gjennom undervisningen, om det er via et forfattermøte eller andre måter å formidle kvalitetslitteratur på. I dette møtet ligger muligheten til å skape både engasjement og en nysgjerrighet som forhåpentligvis får eleven til å ville fortsette inn i boka. I boka kan man finne identitet og tilhørighet, man kan få trøst og man kan flykte. Gjennom litteraturen får man avkreftet og bekreftet – både seg selv og andre. Den skal utvide horisonter og gi barn og ungdom noe de kanskje ikke visste at de trengte. Der ligger kraften i god litteratur og god litteraturformidling.

DKS-konferansen 2018 - her programdelen om litteratur.
Kristin Stolz Thomassen (Kulturtanken), Terje Torkildsen (forfatter), Håkon Skoge (Hedmark), Elin Bjørnstad (Oppland), Anne Skaret (forsker, NBI)

Hva gjør Fagansvarlig for litteratur, Kristin Stoltz Thomassen?

- Jeg er leder for Kulturtankens ressursgruppe for litteratur i DKS, programrådsmedlem Komma – marked for litteratur, og observatør Litteraturbrukets fagutvalg. Vi har for tiden pågående samarbeidsprosjekter med Litteratursymposiet i Odda, Norsk Barnebokinstitutt og Foreningen !les, som jeg jobber med å utvikle.

 

Kontakt:
Kristin Stoltz Thomassen
Fagansvarlig litteratur
kst @ kulturtanken.no