Velkommen til oslo 28. november 2017!

Forside
Program ->
Praktisk informasjon
Påmelding
 

 

PROGRAM

Kl. 12:15
1.     Velkommen til Kulturtanken
Kort presentasjon av alle deltagere
ved June Breivik, avdelingsdirektør kunst, kultur og skole, Kulturtanken

2.     Bakgrunn og opprettelse av Kulturtanken, Den kulturelle skolesekken Norge (DKS) ved Lin Marie Holvik, direktør Kulturtanken

Kl. 13:00
3.     På hvilken måte kan barn og unge være en samarbeidspart i arbeidet med kunst, kultur og skole? 

  • Ungdomsrådet i Kulturtanken – hvordan kan vi sikre ungdommens innflytelse inn i DKS?
  • Kulturverter i skolen – elevene som en ressurs i DKS?
  • ForUNDRINGSpakken – Hvordan tre- til seksåringer og personalet i barnehagene deltar sammen med musikere, for å lage gode forestillinger

Kl. 13:45 - 14:00
KAFFEPAUSE

Kl. 14:00
4.     «Kulturbarn 0 – 8 år»
En presentasjon av et nytt treårig utviklingsprosjekt mellom Nasjonalt senter for kunst- og kultur i opplæringen, Norsk kulturskoleråd og Kulturtanken. Kunst, kultur, kreativitet og kompetanse i arbeidet med barn i aldersgruppen 0 til 8 år.
ved Ragnhild Skille, rådgiver Norsk Kulturskoleråd og Kirsti Saxi, Senter for Kunst og Kultur i Opplæringen

Kl. 14:20
5.     Diskusjon om å utvide det nordiske nettverket til 0-18 år (ta inn førskole)

Kl. 15:00
6.     Forestillingen ”HERFRA TIL NÅ”
med Eirik Raude, perkusjonist og Nina Biong, danser. (Produsert av Johannes Skyberg, Turnéorganisasjonen.)
Vi er publikum sammen med barn fra 3 – 5 år

Kl. 15:30 - 15:45
KAFFEPAUSE

Kl. 15:45
7.     Felles orientering fra landene og utveksling i de nordiske landene
Kort presentasjon av det pågående arbeid i hvert enkelt land
ledes av Merete Dael, konsulent i Slots- og kulturstyrelsen (DK)

Kl. 16:15
8.     Nytt fra Nordisk Ministerråd

9.     Eventuelt
Evt. innkomne forslag til saker fra nettverket

Møtet avsluttes ca. kl. 17:00. Felles middag i Oslo sentrum kl. 19:30.

Kontakt

Ragnhild Bøhle
M +47 48 25 79 39
rb @ kulturtanken.no