KULTURTANKENS SAMLING FOR KULTURARV

Velkommen
Program >
Foredragsholdere
Temaer til gruppearbeid 
Hvor

 

Program

Fredag 09. juni 2017

Sted:     
Studio 1, 5. etasje, Kulturtanken. Gullhaug torg 2, Nydalen

09:30     Velkomstkaffe

10:00     Innledning v/ Kulturtankens direktør, Lin Marie Holvik

10:15     Hvordan jobbes det med kulturarv i DKS?
Hvert fylke og 100 %-kommune får fem minutter hver til en "pecha kucha". Det vil bli anledning til spørsmål etter alle presentasjonene er gjennomført. 

12:00     Lunsj i Kulturtankens kantine

12:45     Kulturarv i den digitale brytningstiden
v/ Kulturtankens nyansatte avdelingsdirektør for Forskning og utvikling, Ståle Stenslie

 13:15     Borgkraft - Elever opplever middelalderbyen Borg - ved å bygge i Minecraft
v/ Christine Haugsten Ellefsen fra Borgarsyssel Mueum

13:35     Demo: Hololens møter Minecraft møter elever.

14.50      Kaffepause

15:00     Nyproduksjon innen kulturarv: elevmedvirkning og teknologi Erfaringsutveksling og diskusjon i grupper (med felles oppsummering)

16:00    Kaffepause

16:10     Spørsmålsrunde i plenum og oppsummering med Lin Marie Holvik

16:30     Avgang til middag Mela Café (nettside: www.melacafe.no)

http://www.melacafe.no/kontakt-oss

 

Kontakt

Bente E. Aster
M +47 90 55 88 71
ba @ kulturtanken.no