Skjermdump fra film: Jente som spiser brødskive sammen med en fantasifigur.

DKS set spor (videoar til fri bruk)

Fem videosnuttar om Den kulturelle skulesekken.

Kvart møte med kunst og kultur er unikt. Saman skaper vi opplevingar som set spor.

Dette er bodskapen i dei fem videosnuttane som er laga i samband med 20-årsjubileet for Den kulturelle skulesekken (DKS) – den beste ordninga i verda for kunst- og kulturformidling for barn og unge.

Videoane kan lastast ned og brukast fritt i samband med DKS. Dei er tilgjengeleg i breitt format (4K) og i kvadratisk format til sosiale medium. Underteksting er på bokmål og/eller nynorsk.

Alle videoane kan lastast ned frå Kulturtankens Vimeo-konto

Video 1: Eit heilt spesielt besøk

Video 2: Drøyme seg bort

Video 3: Haramsøya

Video 4: Jakob

Video 5: Utøvarar