Elever som medprodusenter

Elever som medprodusenter

Er det mulig å ha elever som medprodusenter? DKS Lørenskog, fortellerkunstner Marianne Sundal og musiker Viktor Bomstad har testet det.

Prosjekt elevmedvirkning har som mål å se på muligheter for mer elevmedvirkning i Den kulturelle skolesekken

– Det ble helt stille i den andre enden av telefonen da jeg spurte Marianne om hun kunne tenke seg å la elever være medprodusenter, forteller Kjersti Østnes Eggum, koordinator i DKS Lørenskog.

– Ja, jeg var mildt sagt skeptisk! bekrefter fortellerkunstner Marianne Sundal, som har turnert med Den kulturelle skolesekken siden 2003.

Et viktig fokusområde for Kulturtanken er å styrke samarbeidet mellom DKS og skolen. Ett tiltak er Prosjekt DKS-skole, som har tre nedslagsfelt: Prosjekt skoleledere, Prosjekt kulturkontakter og Prosjekt elevmedvirkning.

Lørenskog DKS og Sundal har gjennomført en pilot om elever som medprodusenter.

– Det jeg var mest redd for, var at det skulle bli en forestilling jeg ikke kunne stå inne for, forklarer Sundal.

Eggum var derfor nøye med å forsikre at hun som kunstner skulle ha siste ordet.

Etter å ha tenkt nøye hvordan en slik pilot kunne løses, og fristet av å være med på noe helt nytt i DKS-sammenheng, ble Sundal med på noe hun i ettertid beskriver som «en vanvittig fin reise».

Kjersti Østnes Eggum, koordinator i DKS Lørenskog med fortellerkunstner Marianne Sundal
Kjersti Østnes Eggum, koordinator i DKS Lørenskog med fortellerkunstner Marianne Sundal.

Trygg utøver og koordinator

Sundal har turnert i DKS-Lørenskog med flere oppsetninger og har også utviklet produksjoner i samspill med kommunen. Derfor føltes det trygt og veldig naturlig for kommunens DKS-koordinator å spørre nettopp Sundal om å være med på noe hun visste kunne være utfordrende for en kunstner.

– Det er viktig for meg å understreke hvor viktig Kjersti har vært for piloten. Hun tilrettelegger på en uunnværlig måte. Hun forstår oss utøvere, barn og systemet, roser Sundal.

– Jeg følte vi utfylte hverandre. Marianne er en av landets mest erfarne DKS-utøvere og veldig trygg i rollen som forteller. Også jeg er trygg i rollen jeg hadde, siden jeg har produsert mye selv, forklarer Eggum.

Se Kjersti Østnes Eggum fra DKS Lørenskog fortelle om sine erfaringer:

Å møte barn med åpent sinn

Utgangspunktet for piloten var forestillingen Magiske hamskiftere, produsert av Sundal og musiker Viktor Bomstad. Seks 3.-klassinger fra Solheim skole ble valgt ut til å være medprodusenter, og de tok fatt på oppgaven med stort alvor og enda større entusiasme.

Elevene skulle få komme med innspill til fortellingen, velge musikk, sette lys, velge scenografi og mye mer. Rett og slett alt!

– Jeg fant ut at det beste var å ikke tenke så mye eller fundere i forkant på hva barna ville si eller mene noe om. Men heller møte dem med åpent sinn, forklarer Sundal.

De var spente på om 3.klasse-elevene ville være modne nok. Var de for unge til å ta på seg rollen som medprodusent? Ville de klare å formulere sine innspill og tanker?

– Men vi skjønte fort at dette kom til å fungere utmerket. Barn er jo eksperter på sin målgruppe! De vet akkurat hva barn i sin alder liker og hva som fanger oppmerksomheten, poengterer Sundal.

Musiker Viktor Bomstad og fortellerkunstner Marianne Sundal
Musiker Viktor Bomstad og fortellerkunstner Marianne Sundal var med på pilotprosjektet om elevmedvirkning.

Valgte favoritt-joik

Magiske hamskiftere er et samisk prosjekt som kombinerer fortellerkunst og musikk. Elevene og kunstnerne møttes tre ganger. På det første møtet fortalte Sundal en helt nedstrippet versjon av fortellingen og ba de seks om hjelp til å lage den bedre. I tillegg viste Bomstad hvordan han kunne skape ulike stemninger med gitaren, samt fremførte flere joiker.

Elevene likte aller best kråke-joiken. Den ble innlemmet i forestillingen ved at Sundal fortalte inn kråker i fortellingen.

– Min ene regel var å ta alle forslagene som elevene kom med på alvor og lytte masse, forklarer den erfarne utøveren, som også la stor vekt på gode oppfølgingsspørsmål.

Elevene ga Bomstad innspill om hva slags stemning musikken burde ha. De sa eksempelvis: «Her må det være skumlere musikk». Dermed ble det enda bedre samsvar mellom musikken og hvor skummel de syntes akkurat den scenen var.

Unner alle å oppleve elever som medprodusenter

Innspillene fra de seks medprodusentene ble nøye vurdert, knadd og jobbet med. Også sett i lys av hva som er mulig å få til på turné. Å være medprodusent handler også om realitetsorientering. Er det for eksempel mulig å ha ekte gress på gulvet når det må fraktes fra skole til skole?

Lysskift-show på Lørenskog
Elevene som var medprodusenter var veldig opptatt av lysskift. Her er noen eksempler på effekten det gir fra en forestilling på Rasta skole i Lørenskog.

– Det var mange kompromisser og gode samtaler om hvordan vi kunne bruke det de foreslå. Vi måtte finne en balanse mellom det jeg mente var mulig i fortellingen og deres forslag, forklarer Sundal.

Elevene var svært opptatt av lysskift. Eggum forteller med en latter at Lørenskog DKS faktisk endte opp med å kjøpe inn bedre lysutstyr. Sundal bemerker at hun ikke visste at lysskift er så fengende for den aldersgruppen.

– Jeg opplevde faktisk at vi etter hvert ikke var voksne og barn, men kollegaer. Min integritet som utøver ble veldig ivaretatt, samtidig som dette virkelig var reell elevmedvirkning, forteller Sundal.

Førpremieren for Magiske hamskiftere versjon 2.0 ble fremført for hele 3. trinn ved Solheim skole. På første rad satt seks elever som virkelig følte og opplevde seg som regissører. Ifølge Sundal holdt de seks på å «besvime av stolthet».

– Jeg unner alle utøvere å oppleve dette! Jeg gikk fra å være superskeptisk til å håpe at mange flere får oppleve hvor sterkt og fint det er å ha elever som medprodusenter, sier Sundal entusiastisk.

Min integritet som utøver ble veldig ivaretatt, samtidig som dette virkelig var reell elevmedvirkning

Marianne Sundal, fortellerkunstner

Kulturtanken om pilotprosjektet

Bente Aasheim var prosjektleder for Prosjekt elevmedvirkning.

– I utvelgelse av piloter ønsker Kulturtanken å fokusere på nyskapende og lite utprøvde metoder. Ved å åpne for større grad av elevmedvirkning i ulike varianter, håper vi å bidra til økt fokus på elevens rolle i utviklingen av tilbudet, samt at elevene på sikt vil oppleve et større samspill mellom DKS og skolens læreplaner.

DKS Lørenskog er hovedeier av piloten og står for all logistikk og utvikling av metodikk. Kulturtanken har bistått med veiledning. Prosjektet er nå tilgjengeliggjøres for resten av feltet som et ledd i arbeidet med en bedre implementering av DKS i skolen.

– Denne piloten beviser at det er mulig å få reell elevmedvirkning i utviklingen av en produksjon, oppsummerer Aasheim.

Hun poengterer at elevene også fikk et unikt kunstnermøte. De seks fikk dyp innsikt i hvordan en kunstner og en produsent arbeider, i tillegg til selv å være viktige bidragsytere.

Aasheim håper at metodikken som utarbeides vil friste flere til å teste det å ha elever som medprodusenter.

– Det kan bidra til kvalitetssikring av produksjoner og gi unik målgruppeforståelse. Kulturtanken støtter at kunstneren skal ha siste ordet. Kunst skal være kunst, ikke undervisning. Men det å tørre å være åpen for tilbakemeldinger, er et viktig bidrag for å styrke DKS-tilbudet til elevene.


Tilgjengelige ressurser

Metoden beskrives i verktøyarket Elever som medprodusenter. Her finner du tips for både planlegging, samarbeid og gjennomføring.

Prøveprosjektet tok utgangspunkt i å videreutvikle en allerede eksisterende produksjon i samarbeid med elever på 3. trinn i barneskolen. Metoden kan enkelt justeres for bruk i ulike deler av en produksjonsfase og i samarbeid med elever i alle aldersgrupper. Gjennomføring av metoden er tett knyttet opp mot læringsmål i skolen.

Det anbefales å lese Line Tyrdals artikkel Vurderingskultur i skolen. Artikkelen gir en faglig forankring av vurdering og tilbakemeldinger i skolen og kan derfor være nyttig lesning i planleggingsstadiet og før det opprettes kontakt med skolen som samarbeidspart.

Video

Last ned video (mp4 / 177 MB)

Elevperspektivet

– Å lage Magiske Hamskiftere var magisk, forteller en av medprodusentene fra Solheim Skole i Lørenskog. Se filmen og hør hva to ferske medprodusenter kan fortelle om jobben de har gjort:

Last ned video - (mp4/278 MB)

Verktøyark

Last ned verktøyark (PDF / 1760 kB)

Fagartikkel

Line Tyrdal - portrett
Vurderingskultur i skolen

Vurdering står sterkt i læreplanen. I denne artikkelen foranker Line Margrethe Tyrdal evaluering og tilbakemeldinger på DKS-produksjoner i skolen, og belyser verdien skolen og Den kulturelle skolesekken kan ha for hverandre.

Artikkelen gir en faglig forankring av vurdering og tilbakemeldinger i skolen og kan derfor være nyttig lesning i planleggingsstadiet og før det opprettes kontakt med skolen som samarbeidspart.

Last ned artikkel (PDF /0,3 MB)

Fakta

Piloten med Elever som medprodusenter var en del av Kulturtankens utviklingsprosjekt DKS-Skole og delprosjektet Prosjekt elevmedvirkning.

Deltakerne utformet og testet én eller flere metoder for innhenting av tilbakemelding fra elever på arrangementer i regi av DKS.

Målet med piloten var å velge ut og standarisere én eller flere metoder fra testfasen og sørge for at erfaringene ble gjort tilgjengelige nasjonalt. Dette for å styrke kunsterisk og formidlingsmessig kvalitet på tilbudet og styrke båndene mellom Den kulturelle skolesekken og skolen.

Fakta om piloten elevmedvirkning i forestillingen Magiske hamskiftere

  • Gjennomført våren 2019
  • Kulturtanken, DKS Lørenskog og kunstnerne møttes tre ganger før gjennomføringen
  • Seks elever deltok i tre kunstnermøter, til sammen i 10 klokketimer
  • Hele 3.trinn fra Solheim deltok i pilotforestillingen med ettersnakk etterpå
  • Det utvikles en rapport og utvikling av modell for elever som medprodusenter

Deltakerne i piloten:

  • Kjersti Østnes Eggum har jobbet som koordinator i DKS siden 2004. Først i Sørum kommune, så i Lørenskog kommune fra 2012
  • Marianne Sundal er fortellerkunstner. Hun har produsert og turnert som utøver på en rekke forestillinger for DKS landet rundt siden 2003
  • Viktor Bomstad er nyutdannet musiker fra NMH, med hovedinstrument gitar. Han har samisk bakgrunn, og spiller i gruppen Sex Magic Wizards
  • Bente Aasheim er rådgiver for skole i Kulturtanken
  • Seks elever fra Solheim skole i Lørenskog kommune

Ønsker du å dele dine metoder og ideer for elevmedvirkning i DKS? Ta kontakt med Bente Aasheim, baa@kulturtanken.no