Kurs for elevarrangører i DKS

Kurs for elevarrangører i DKS

Elevarrangørene er et brukervennlig kurs for opplæring av elever som skal ta imot utøvere fra Den kulturelle skolesekken.

Kurset kan gjennomføres som grunnopplæring for nye elevarrangører, men det egner seg også som repetisjon av, eller som et supplement til, eksisterende elevvert- eller elevarrangørkurs i regi av DKS-administrasjoner i fylker og kommuner.

Det er tilrettelagt for at kulturkontakter og lærere kan gjennomføre kurset som en del av sin interne opplæring. Kurset er utviklet og produsert av DKS Trøndelag.

Målgruppe er 5.-10. trinn.

Kursinnhold

Kurset består av av filmene Elevarrangørene og HOW TO.  Begge filmene er inndelt i episoder etter tema, og har en lengde på 3-8 minutter. Kurset består i tillegg av verktøyarket HOW TO bli en god elevarrangør som brukes sammen med HOW TO-filmene. I verktøyarket oppsummeres den viktigste informasjonen fra hver episode og hvert tema i filmene. Det inneholder også tips, råd og anbefalinger for elevarrangørjobben i tillegg til teoretiske og praktiske elevoppgaver. Oppgavene egner seg godt for forankring av elevarrangørenes rolle på egen skole.

Nederst på siden finner du forslag for gjennomføring av kurset.

Alle videoene ligger også samlet i en spilleliste på Vimeo.

Elevarrangørene

I filmen følger vi artisten Tora på DKS-besøk til Charlottenlund ungdomsskole i Trondheim. Gjennom fire epiosoder får vi et innblikk i en utøvers arbeidsdag og hvilke oppgaver skolens elevarrangører har i løpet av forestillingsdagen. I tillegg inneholder filmen kommentarer og supplerende informasjon fra en lærer, en fagkoordinator i DKS og en scenetekniker. Elevarrangørene kan ses som en sammenhengende film, eller som fire episoder.

HOW TO-filmer

HOW TO består av fem veiledningsfilmer som er produsert i tidsriktig «YouTube-format». Her møter vi Youtuber og teaterstudent Ole Henry Snildalsli som med høyt tempo og mye humor guider elevene gjennom forberedelser, koking av kaffe, vertskap, publikumshåndtering og DKS-begreper.

Det anbefales å se filmene i riktig rekkefølge og sette av god tid til arbeid med verktøyarket i etterkant.

HOW TO-verktøyark

Verktøyarket HOW TO bli en god elevarrangør inneholder informasjon, råd og tips for hvordan å bli en god elevarrangør for Den kulturelle skolesekken. Verktøyarket skal brukes sammen med HOW TO-filmene. Hvert kapittel avsluttes med teoretiske og praktiske elevoppgaver som egner seg godt for forankring av elevarrangørenes rolle på egen skole.

Bruk av materiellet

Kurset kan gjennomføres av både lærere, kulturkontakter og administrativt personell i DKS. Materiellet kan benyttes som et fullverdig kurs, som et supplement til allerede eksisterende opplæring, eller som en repetisjon og oppfriskning for elever som allerede har en rolle som elevvert eller elevarrangør.

Ulike forslag for gjennomføring:

  1. Vis de fire episodene av Elevarrangørene som en sammenhengende film. En slik visning egner seg som en introduksjon til rollen som elevarrangør for elever på ungdomstrinnet. Eksempelvis kan filmen vises for alle elever dersom skolen opererer med søknader for å bli elevarrangør.  
  2. Vis Elevarrangørene episode for episode som en del av opplæringen for nye elevarrangører. Legg til rette for refleksjon, samtaler og oppgaveløsning mellom hver episode. Ta gjerne utgangspunkt i oppgavene fra verktøyarket HOW TO bli en god elevarrangør.
  3. Vis HOW TO-filmene episode for episode. Jobb med verktøyarket HOW TO bli en god elevarrangør etter hver episode. Hver episode, inkludert oppgaveløsning, tar ca 45 minutter å gjennomføre. Ved å velge vekk oppgaver som ikke er relevant for skolen eller elevgruppen, er det mulig å gjennomgå to temaer per økt.
  4. Vis episoder fra Elevarrangørene og HOW TO vekselsvis. Dette kan gjøres som et supplement til, eller en repetisjon av, kunnskap elevene allerede besitter. Sett av tid til samtale og oppsummering ved behov.

Fakta om kurset

Idé, utvikling og produksjon: DKS Trøndelag
Verktøyark: DKS Trøndelag og Kulturtanken

Spørsmål eller tilbakemeldinger kan sendes til:

Elevarrangørene

Filmet på Charlottenlund ungdomsskole i Trondheim, juni 2021

Ide: Marit Bakken og Jon Vatne
Manus: Anna Lian, basert på kurset «Elever som arrangører» ved Stig Berg og Eirik Engan
Prosjektledelse: Marit Bakken og Irene Rosenblom, DKS Trøndelag
Elevarrangører: Benjamin, Nora, Niklas og Cathrin
Eksperter: Irene Rosenblom, Stig Berg og Hans Kristian Sæterbakk
Regi: Jon Vatne
Foto: Ask Jacobsen
Kamass: Kalle Huelssner
A-lyd: Are Åberg
B-lyd: Jesper Opheim
Lydetterarbeid: Are Åberg, Ambolt Audio
Color grading: Tom Chr. Lilletvedt, Hinterland
Produsent og klipper: Jon Vatne

HOW TO

Filmet i Trondheim, juli 2021

Idè: Marit Bakken og Jon Vatne
Prosjektledelse: Marit Bakken og Irene Rosenblom, DKS Trøndelag
Manus: Anna Lian
Skuespiller: Ole Henry Snildalsli aka @oleharry
Regi: Jon Vatne
Lydetterarbeid: Are Åberg, Ambolt Audio
Color grading: Tom Chr. Lilletvedt, Hinterland
Produsent, fotograf, A-lyd og klipper: Jon Vatne

Relaterte ressurser

Elever som medprodusenter

Er det mulig å ha elever som medprodusenter? DKS Lørenskog, fortellerkunstner Marianne Sundal og musiker Viktor Bomstad har testet det.

Ressursgruppe for elever og lærere i videregående skole

Kan ressursgrupper for DKS gi bedre forståelse for Den kulturelle skolesekken og en opplevelse av at tilbudet har større relevans til skolens læreplaner? DKS Vestfold og Telemark og ressursgruppa ved Bø vidaregåande skule oppsummerer et spennende pilotprosjekt.

Evaluering og tilbakemelding på DKS-produksjoner

Metode som lar elevene slippe til, utviklet i Prosjekt elevmedvirkning.