SKUP-rapport: Tverrfaglegheit, djupnelæring, metodemangfald – estetiske læringsprosessar

SKUP-rapport: Tverrfaglegheit, djupnelæring, metodemangfald – estetiske læringsprosessar

Kan SKUP bidra til innføring av LK20?

Frå SKUP på H20 vgs i Oslo, 2021. Foto: Marte Glanville

Skulane sine eigne utviklingsprosjekt (SKUP) har vore ein del av DKS i Osloskulen sidan 2006. SKUP gir skulane høve til å arbeide med mål og utfordringar gjennom eit kunstprosjekt over tid. Lærarar og kunstnarar som deltek i SKUP møter rettleiarar som støttar opp om kompetansedeling og samarbeid mellom kunst- og skulesektor, og styrkjer elevfokuset i prosessen.

For første gong har SKUP blitt forska på, og denne rapporten kartlegg og identifiserer det uttrykte utviklingsbehovet til skulane og kompetansebehov når det gjeld innføring av det nye læreplanverket LK20, og undersøkjer korleis skulane sjølv reknar at deltaking i SKUP-prosjekta bidreg til å løyse dette. Eit viktig tema i rapporten er korleis estetiske læringsprosessar skal få ein naturleg plass i skulen.

Last ned ein PDF av rapporten.

Bla i rapporten her:

Meir om SKUP

Det du (ikke) ser

Ville du turt å vise hvem du er inni deg? SKUP 2021 på H20 vgs. er kanskje årets modigste kunstprosjekt.

En generalprøve til livet

SKUP 2021 på Ulsrud videregående skole ble nedskalert, oppdelt og forskjøvet. Likevel ble det en sjeldent god øvelse i livsmestring og medborgerskap.

Når kunst åpner følelsene dine

Helia (16) var skeptisk da hun skjønte hva Ahmed Umars workshop innebar. Å utforske egne følelser gjennom kunst, var mer enn hun maktet. Men så fant hun sin indre drage.