SKUP-rapport: Tverrfaglighet, dybdelæring, metodemangfold – estetiske læringsprosesser

SKUP-rapport: Tverrfaglighet, dybdelæring, metodemangfold – estetiske læringsprosesser

Kan SKUP bidra til innføring av LK20?

Fra SKUP på H20 vgs i Oslo, 2021. Foto: Marte Glanville

Skolenes egne utviklingsprosjekt (SKUP) har vært en del av DKS i Osloskolen siden 2006. SKUP gir skolene mulighet til å arbeide med mål og utfordringer gjennom et kunstprosjekt over tid. Lærere og kunstnere som deltar i SKUP møter veiledere som støtter opp om kompetansedeling og samarbeid mellom kunst- og skolesektor, og styrker elevfokuset i prosessen.

For første gang er SKUP blitt forsket på, og denne rapporten kartlegger og identifiserer skolenes uttrykte utviklingsbehov og kompetansebehov når det gjelder innføring av det nye læreplanverket LK20, og undersøker hvordan skolene selv anser at deltagelse i SKUP-prosjektene bidrar til å løse dette. Et viktig tema i rapporten er hvordan estetiske læringsprosesser skal få en naturlig plass i skolen.

Last ned en pdf av rapporten.

Bla i rapporten her:

Mer om SKUP

Det du (ikke) ser

Ville du turt å vise hvem du er inni deg? SKUP 2021 på H20 vgs. er kanskje årets modigste kunstprosjekt.

En generalprøve til livet

SKUP 2021 på Ulsrud videregående skole ble nedskalert, oppdelt og forskjøvet. Likevel ble det en sjeldent god øvelse i livsmestring og medborgerskap.

Når kunst åpner følelsene dine

Helia (16) var skeptisk da hun skjønte hva Ahmed Umars workshop innebar. Å utforske egne følelser gjennom kunst, var mer enn hun maktet. Men så fant hun sin indre drage.