Verktøyark – veileder for kulturkontakter

Verktøyark – veileder for kulturkontakter

Informasjon, råd og anbefalinger som kan være til hjelp i arbeidet med å legge til rette for kunst- og kulturopplevelser fra DKS i skoletiden.

Som kulturkontakt skal du legge til rette for kunst- og kulturopplevelser fra Den kulturelle skolesekken i skoletiden.

I denne veilederen finner du informasjon, råd og anbefalinger som kan være til god hjelp i arbeidet.

Veileder for kulturkontakter er produsert i et samarbeid mellom DKS Viken og Kulturtanken.

Den er tilgjengelig på både bokmål og nynorsk.