Retningslinje for brukermedvirkning

Dette gjelder for brukermedvirkning i Kulturtanken