Lytt til unge stemmer

Lytt til unge stemmer

Forestillinger laget av og med voksne, organisert og booket av voksne, men målgruppen er barn og unge. Hvordan vet vi at det vi presenterer treffer? Vel, vi spør dem!

Marked for Musikk (MFM) i Vestfold er en nasjonal visningsarena for musikkproduksjoner til barn og unge, og arrangerer hver høst et tredagers «bransjetreff» i Larvik, der blant annet bookere og bestillere fra Den kulturelle skolesekken, kulturhus og andre arrangører er til stede. De siste par årene har MFM ønsket å knytte den egentlige målgruppen for konsertene tettere opp mot visningene. De ville at barn skulle være mer enn bare publikum.

- Vi sitter mange voksne og lurer på hva barna egentlig tenker og mener om en produksjon. Det er viktig å ha riktig publikum på plass, og se dynamikken mellom publikum og utøverne. Men det er også viktig å involvere barn og unge i andre deler av arrangementet, som kulturverter, avviklerere og anmeldere, sier Natasha Peevor Johnson, prosjektleder for Marked for Musikk.

Musikkantenner
- Vi samarbeider med to lokale skoler, og har blant annet en gjeng femteklassinger som «Musikkantenner». De ser konserter og gir de voksne deltakerne sine vurderinger av det de hører og ser, sier Natasha, og forteller at de også har fått delta på et kurs i musikk-kritikk i forkant.

Erika (10) synes det er viktig at de voksne lytter til barna.
- Selv om vi ikke alle har lik smak, så er vi jo barn. Og det er viktig at de voksne hører på oss, for dette er jo konserter for barn, sier hun.

Musikkantennene var ikke utstyrt med antenner, men med notatblokk i hånda og godt synlige t-skjorter i gult eller lilla. De med lilla kunne snakke engelsk, og dermed svare på spørsmål fra de internasjonale delegatene. I tillegg fikk antennene vurdere konsertene i en samtale som ble nedskrevet og publisert på nett slik at alle som ønsket kunne se barnas vurderinger av konsertene i etterkant.

Også Supernytt, NRKs nyhetssending for barn, var nysgjerrig på musikkantenne, og fikk være med noen av dem rundt på Marked for Musikk:
http://nrksuper.no/super/supernytt/2016/10/31/disse-barna-er-musikkantenner/

Unge stemmer
I tillegg til femteklassingene var det musikkantenner fra både ungdomstrinnet og videregående skole som vurderte forestillingene beregnet på ungdom. Noen av ungdommene blogget også om konsertene. De var i forkant kurset fra Scenekunstbrukets prosjekt ungestemmer.no , og publiserte sine anmeldelser der. Også disse som hjelp og veiledning for de voksne, som til syvende og sist skal bestemme hva som skal vises på en scene eller i en gymsal for barn og unge.

- Erfaringene med å involvere elevene er at det fungerer godt når de er godt forberedt og har riktige forventninger. Derfor kurser vi dem i forkant, i forhold til den rollen de skal ha. Men det krever også av oss som arrangører at vi har en tydelig struktur og oppgavefordeling, forteller Peevor-Johnsen, som nå har et par års erfaring med målgruppeinvolvering.

Delegatene på MFM melder tilbake at det er veldig positivt med barn og unge som synlig tilstedeværende og aktivt deltagende verter og anmeldere.

- Vi ser det som veldig viktig å ha et levende miljø med barn og unge tilstede på Marked for Muskk, så dette vil vi garantert fortsette med og utvikle videre, avslutter Peevor-Johnson.

FAKTA

Marked for Musikk er et samarbeidsprosjekt mellom Vestfold fylkeskommune og Larvik kommune, og ble arrangert for første gang i 2010. I år var det internasjonale YAMsession for første gang lagt til MFM og Norge, med en større deltagelse av internasjonale delegater og produksjoner.

Vurderingene av konsertproduksjonene kan du lese her:

http://www.markedformusikk.no/musikkantennene-evaluerer/
http://ungestemmer.no/

 

Samtidskunst som engasjerer

Samtidskunst som engasjerer

YAMsession og YAM Awards 2016

YAMsession og YAM Awards 2016