Musikksamarbeid i Kina - noe å lære, eller noe å lære bort – eller begge deler?

Musikksamarbeid i Kina - noe å lære, eller noe å lære bort – eller begge deler?

Reisebrev fra Kina, skrevet av rådgiver Kjell Thoreby i Kulturtankens internasjonale avdeling

Norge – en bydel i Shanghai
I Kina har vi jobbet i storbyer som Beijing, Shanghai og Guangzhou. Vi har samarbeidet med sterke partnere både i Norge og i Kina, det være seg kulturskoler i begge land, musikkonservatorier i Kina og Universitetet i Agder, Norges musikkhøgskole og Øyafestivalen, media-konsernet LeTV, «rocke-skolen» Midi School of Music, og sist men ikke minst, Akershus fylkeskommune.

La oss konsentrere oss bare om Shanghai og skolekonserter: Norge er altså mindre enn en bydel i Shanghai (22 millioner innbyggere). Er det noen forbindelse mellom skoler i Shanghai og skoler i Norge? Ja: Begge er med i PISA-undersøkelsen. Mens Shanghai topper alle PISA-rangeringer i matematikk, leseferdighet og naturfag, er Norges resultater mer gjennomsnittlige. Og nei: Det er nok bare Norge som har et eget ambisiøst program for kunstformidling til barn.

Eneste internasjonale partner
Da Utenriksdepartementet i 2006 ville finansiere et samarbeidsprosjekt med parter i Kinas musikkliv, gikk Rikskonsertene aktivt inn for dette. Vi så det som en flott læringsarena, og en stor utfordring i forhold til å kunne være relevante for verdens PISA-testmestere. På den tiden var vi den eneste internasjonale partneren som fikk tilgang til skoler i Kina. Alle vil gjerne ha et samarbeidsforhold til en stormakt som Kina, akkurat som vi vil ha det til USA. Rikskonsertene kunne dermed også presentere produksjoner fra Kina som gir norske elever et mer mangfoldig kulturtilbud i en verden hvor populærkulturen domineres av angloamerikansk kultur.

Men altså, hva er det vi gjør i Shanghai på skolekonsertsiden og hva har dette med Kulturtanken å gjøre?

Lekenhet og inspirasjon
Denne reisebrev-forfatteren, Kulturtankens produsent Morten Brenne og musikerne Vegard Vårdal (fele, dans) og Kenneth Ekornes (perkusjon), Hildegunn Øiseth (lur og trompet) og Frode Fjellheim (joik og synth) fikk i perioden 10. – 16. oktober i år anledning til å møte lærere fra 200 skoler i Shanghai, og elever fra kulturskoler, barneskoler og universiteter.

Vi ville gjerne invitere dem inn i våre norske modeller i musikkformidling til et ungt publikum, der lekenhet og musikk som inspirasjon var i høysetet mer enn konkurranse og perfeksjonisme. Og vi ville vise at inkludering av kinesiske profesjonelle musikere og kinesiske barn eller lærere var fullt mulig. Dermed ble skolens eget musikkliv inkludert i de gjestende musikernes konsert etter at felles innøving var foretatt.

Etter uka i Shanghai svarte 189 lærere på en evaluering der særlig formidlingsevnen til musikerne ble framhevet som positivt og noe de gjerne ville lære mer om. Dessuten kokte det på WeChat (Kinas versjon av Facebook) hele uka. I begeistring. Så vi hadde noe å lære bort.

Viktig lærdom
Hva var det lærerne fokuserte på i tilbakemeldingene til oss? At kulturforskjeller kan føre til kunstnerisk kreativitet, at konsertene fokuserte på forståelse mer enn på ferdighet, at konsertene ga elevene noe å tenke på og en større himmel. Videre var det åpenheten i samspillet mellom elever og publikum som var mest inspirerende og å lære studenter å spille og nyte instrumentet i stedet for å være en «slave» av det.

Så hva kan vi lære? Vi kan lære av nysgjerrigheten til lærerne i forhold til for dem fremmede formidlingsmodeller; vi kan lære av kinesiske musikere på høyeste nivå om hva som er viktig i deres tradisjoner – og presentere disse også for norske skoleelever; vi kan lære av skolenes måter å verdsette gjester; vi kan lære av kulturskolenes allsidighet i tilbudet, og deres metoder for gruppeundervisning med bruk av teknologi.

Kulturtanken er midt i en omstillingsprosess, og vi skal lage en ny etat og få nye oppgaver. Å lytte til lærere, fagpersonell og elever gir oss nyttig innsikt. I Kina har vi lært at tydelige tilbakemeldinger fra lærere og fagpersonell vil føre til endringer i vårt program i Kina for neste år. Både de og vi ser og erfarer at møter mellom profesjonelle kunstnere, formidlere og publikum er svært verdifullt i skolen.

YAMsession og YAM Awards 2016

YAMsession og YAM Awards 2016

Vrimmelfestivalen – med eleven i sentrum

Vrimmelfestivalen – med eleven i sentrum