Samtidskunst som engasjerer

Samtidskunst som engasjerer

Av Kristin Risan, kunstpedagog ved Nordnorsk Kunstnersenter

Nordnorsk Kunstnersenter har lang tradisjon med å skape kunstopplevelser for barn og unge. Fra slutten av 90-tallet, før Den kulturelle skolesekken, har vi i tillegg til utstillinger i eget galleri, reist rundt i landsdelen med kunstnere, klasseromsutstillinger og prosjekter. Vi hadde nær kontakt med kommuner over hele landsdelen, samarbeidet med museer, bibliotek, festivaler og regionråd i de enkelte fylkene. Vi holdt kurs for lærere og formidlere, vi gjennomførte prosjekter med en til flere kunstnere, gjerne over 3 – 5 dager. Ofte var det skolene som kom med ønske om tema.

Da Den kulturelle skolesekken kom, var det en gavepakke til oss, stort sett. «Stort sett» fordi vi av og til savner den tiden vi tidligere hadde til fordyping, de ekstra timene som ga elevene muligheten til å oppdage sin egen framgang. Men for all del: Det er veldig gøy å jobbe fram en produksjon som skal vare i 90 minutter, der 30 elever jobber intenst, i samarbeid med kunstneren, og hele rommet fylles med den energien som oppstår når alle har samme fokus.

Nordlandsmodellen
Vår formidling med egenaktivitet for elevene fikk navnet «verkstedmodellen», eller Nordlandsmodellen, ettersom Nordland fylke valgte å videreføre metoden som visuell kunst-tilbud i Den kulturelle skolesekken.

Nordnorsk Kunstnersenter fikk en rolle, både formell og uformell, i fagrådene, både på fylkeskommunalt og kommunalt nivå. Dette for å kunne være med på å kvalitetssikre produksjonene.
Den viktigste ressursen til både Nordnorsk Kunstnersenter og andre kunstnersentre, er våre kunstnere. I det nye landskapet har vi valgt å fortsette med å være bindeleddet mellom levende kunstnere og skolen.

Vi ønsker å presentere et bredt spekter av samtidskunst og kunstnerpraksis.
Det betyr ikke at vi har forlatt klassiske uttrykk som tegning, maling, grafikk, foto, keramikk, glass, tekstil osv. Men vi vil også la barna bli kjent med kunstarter som ikke nødvendigvis ender opp i objekter. Både performance og lydkunst er for eksempel å finne på menyen vår.

De skapende elevene
Gjennom møter med kunstnere er det lettere å forstå samtidskunstens vesen. Mange av dem jobber med tradisjonelle teknikker. De bruker håndverket sitt til å forske, undersøke eller påvirke virkeligheten. Samtidskunsten engasjerer seg i miljøspørsmål, usikkerheten for framtida, og den søker etter alternative veier. Denne forskerpraksisen, nysgjerrigheten og lekenheten er det elevene inviteres til å dykke inn i, enten man tegner, klipper, dekonstruerer, lytter eller ser. Det viktigste i møtene mellom barn og kunstnere er ikke nødvendigvis å lage noe pent som vi kan gi til mor.

Mange av prosjektene er svært tverrfaglige, og trekker inn matte, historie, norsk og andre fag. For å ta et eksempel: På Berlevåg skole samarbeider vi med både kommune og fylke om et prosjekt som går over flere år. Temaet er det samme: Å samle kunnskap om en russisk fangeleir i skolens nabolag. Fangeleiren er et kulturminne som var i ferd med å bli glemt, til vi, i samarbeid med skolen og det lokale museet, tok tak i det. Elevene på skolen har kommet med hundrevis av spørsmål. Prosjektet skal over noen år gi svar på så mange spørsmål som mulig. Nye kunstnere kommer inn hvert år. Aktivitetene og tilnærmingen vil variere. Elevene får skape, forske, søke informasjon, jobbe med flere kunstnere og prøve seg på mange ulike teknikker. Vi vet ikke ennå hvordan arbeidet vil presentere seg til slutt. Vi vet at det skapes, og vi gleder oss til å oppleve elevenes verk - selv om de kanskje ikke egner seg som julegaver.

Om Nordnorsk Kunstnersenter
Nordnorsk Kunstnersenter (NNKS) er et senter for visuell kunst som arbeider over hele Nord-Norge. Vi har administrasjon og galleri i Svolvær, Lofoten. NNKS er kunstnerstyrt, eierne er Nord-Norske Bildende Kunstnere (NNBK) og Norske kunsthåndverkere Nord-Norge (NKNN). Med samtidig kunst og kunsthåndverk som utgangspunkt driver vi en omfattende virksomhet i regionen. Les mer om de enkelte virksomhetsområder og NNKS på vår hjemmeside www.nnks.no.

Kristin Risan er lærer, med mange års erfaring i skoleverket. Fra 1997 har hun vært kunstpedagog ved Nordnorsk Kunstnersenter og ledet arbeidet med formidling til barn og unge. Hun arbeider også med utvikling av nye prosjekter og kurs/veiledning til kunstnere som ønsker å arbeide med Den kulturelle skolesekken.                                                                                          

Bildet øverst: Barn som henger på fiskehjell (elever fra Austlofoten videregående skole). Performance med Tori Wraanes, Lofoten Internasjonale kunstfestival (LIAF) 2010.
Foto: Kjell Ove Storvik

Hiphop-verksted for alle

Hiphop-verksted for alle

Lytt til unge stemmer

Lytt til unge stemmer