Vrimmelfestivalen – med eleven i sentrum

Vrimmelfestivalen – med eleven i sentrum

Som den eneste festivalen av sitt slag i Norge, og den største kulturfestivalen i Nord-Trøndelag, har Vrimmel gått av stabelen i Namdalen de to siste ukene. Fem kommuner, over 2500 elever, 250 ulike hendelser, 44 ulike produksjoner som har blitt framført av over 150 utøvere – alt fra profesjonelle, internasjonale aktører til nasjonale, regionale og lokale utøvere i skjønn forening. Vi tok en prat med leder for Vrimmel og hovedkoordinator for DKS i Nord-Trøndelag, Irene Rosenblom.

Irene Rosenblom, leder for Vrimmel og hovedkoordinator for DKS-tilbudet i Nord-Trøndelag.

Irene Rosenblom, leder for Vrimmel og hovedkoordinator for DKS-tilbudet i Nord-Trøndelag.

Hva er egentlig Vrimmel?
Vrimmel er en festival for hele befolkninga med formål å utligne forskjeller på tilgang til kunst- og kulturopplevelser for befolkningen i Nord-Trøndelag. Du kan oppleve ting på arbeidsplassen, skolen, sykeheimen, der du vanligvis opplever kultur, men og mange andre steder.

Hvordan startet det hele?
Det startet med en idé Håkon Skoge (Turnéorganisasjonen for Hedmark) kom med på et seminar, om å lage en «veikryssfestival». Etter et par års modning og knaing ble ideen utviklet til Vrimmel. Festivalen flytter seg mellom ulike distrikt i fylket i en treårssyklus og utgangspunktet er DKS. Første gangen et distrikt hadde Vrimmel, i 2011, visste verken arrangørene eller publikum helt hva dette var. DKS-koordinatorene som er festivalsjefer i sin kommune, gjorde mye av arrangørjobben alene. Andre gang Vrimmel kom, var det forventninger til festivalen. Folk gledet seg. Festivalsjefene hadde organisert sine tropper slik at hver kommune hadde en festivalorganisasjon som fordelte oppgavene seg imellom og var proffe på håndteringen av disse. Det var lettere å henvende seg til publikum, for nå var eierforholdet i kommunene sterkere, skolene gledet seg og var bedre forberedt på det som skulle skje.

Utgangspunktet er altså DKS-tilbudet. Hvordan blir så dette til en festival?
Jo, vi samler tilbudet disse kommunene uansett skal få i løpet av høsten i de to Vrimmel-ukene. Så utvider vi med program for eldre, barnehager, samt ungdomstilbudet Kurant Urbant. Kurant Urbant er urbane aktiviteter for ungdom på et lite urbant sted – gjerne et nedlagt industriområde i ei lita bygd, eller som i år, Norsk Sagbruksmuseum i Spillum. I tillegg har vi ulike åpne arrangementer for voksne eller for alle aldre. Det kan være konserter, kulturkvelder, kulturbingo, jaktforedrag, kulturarvforedrag, teater, dans osv. Sist, men ikke minst, kommer studentene ved Nord universitet med sine produksjoner. Studentene får nyttig praksis og festivalen får friskt og ungt program. Med dette bidrar vi med DKS-opplæring for studentene, og både barn og voksne elsker dem. Som et resultat av dette, er noen av dem er på ordinær DKS-turné allerede første året etter endt utdanning. I år har vi med 90 studenter.

Hva er de store publikumssuksessene?
Dansegruppa Absence Crew har hvert med hver gang, og det er fortsatt et krav fra neste års Vrimmel-kommuner om at de skal være med også neste år. Teaterstudentene fra Nord universitet har vært med tre år, og de har vært en udelt suksess hos både store og små. I år er det Tomas Håkki Eriksson som har det bredeste publikummet – han bidrar med fire ulike program.

Så hva kan resten av DKS-nettverket lære av en suksess som Vrimmel?
Det viktigste er å sette elevene i sentrum, og ha det som utgangspunkt i alt man gjør. For Kulturtanken er det viktig å få til et godt samspill med fylkene, kommunene og skolene om DKS-arbeidet. Vi må jobbe sammen mot et felles mål, og ikke i ulike retninger. Kulturtanken må være en forenende kraft hvor alle uttrykk har sin naturlige plass.

Les mer om Vrimmel og se hele årets program her: http://vrimmel.ntfk.no/

Musikksamarbeid i Kina - noe å lære, eller noe å lære bort – eller begge deler?

Musikksamarbeid i Kina - noe å lære, eller noe å lære bort – eller begge deler?

Ensom fremmedfrykt

Ensom fremmedfrykt