YAMsession og YAM Awards 2016

YAMsession og YAM Awards 2016

2016 var et ekstraordinært år for Marked for Musikk. For første gang var Norge, ved Marked for Musikk i Larvik, vertskap for den europeiske visningsarenaen YAMsession, med den tilhørende prisutdelingen YAMawards på programmet. YAMsession er et europeisk arrangement og del av EU-prosjektet Blackboard Music Project. Det er en europeisk arena for konsertvisninger, kompetanseutveksling og nettverksbygging. Rundt 50 produsenter og arrangører fra ti europeiske land var tilstede, i tillegg til 130 delegater fra Norge.

Hva er YAMsession?

Står for: Young Audience Music Session
Er en del av EU prosjektet, Blackboard Music Project
Er en konferanse som går over 2-3 dager og omfatter:
- Visning av internasjonale produksjoner (showcases)
- Produsentforum
- Foredrag
- Workshops
- Paneldebatter
- Prisutdeling – Young Audience Music Awards – kåring av bl.a. verdens beste musikkproduksjon for barn og unge
- Har tidligere funnet sted i Umeå, Sverige (2014) og Zagreb, Kroatia (2015)

Arrangementets tilhørighet:
Jeunnesses Musicale International (JMI) og EU-prosjektet Blackboard Music Project.

Les mer om YAMsession her.

YAMawards 2016: And the winner is……
Gjeve priser ble utdelt under YAMawards. Kategoriene de nominerte kunne vinne var Beste opera, Beste store ensemble, Årets produksjon, Beste lille ensemble og Publikumsprisen. Prisvinnerne var fra flere steder i Europa, men storvinneren var – ja, se selv!

Foto: Lars Opstad/Kulturtanken

Lytt til unge stemmer

Lytt til unge stemmer

Musikksamarbeid i Kina - noe å lære, eller noe å lære bort – eller begge deler?

Musikksamarbeid i Kina - noe å lære, eller noe å lære bort – eller begge deler?