Ledige stillinger i Kulturtanken

Ledige stillinger i Kulturtanken

Kulturtanken søker fire avdelingsdirektører og en rådgiver

Avdeling for kunst, kultur og skole skal ha ansvar for at Kulturtanken blir en nasjonal koordinerende instans for DKS i fylker og kommuner. Den skal også sikre at innholdet i DKS-ordningen understøtter skolens fremtidige læreplaner og bidrar til å fremme engasjement og utvikler kunnskap om kunst og kultur i utdanningen.

Avdelingsdirektør vil få ansvar for å bygge opp en rådgivnings- og veiledningstjeneste, samt arbeide for god forankring og tett samarbeid mellom skole-, kunst- og kultursektor. Avdelingen forvalter også fem bistandsavtaler via Utenriksdepartementet som ledd i vårt globale engasjement.

Vi ser etter deg med bakgrunn fra og kunnskap om kultur, forvaltning, DKS, eller relevant pedagogisk og/eller skolebakgrunn.

Avdeling for teknologi og digitale tjenester vil få ansvar for å iverksette utvikling av felles nasjonale digitale tjenester for Den kulturelle skolesekken. Avdelingen skal være innovativ og nytenkende innen bruk av teknologi i møtet mellom kunst, kultur, barn og ungdom, og bygge opp studiovirksomhet, kreative møteplasser og laboratorier. Avdelingen vil få ansvar for å se etter og analysere trender, og for å prøve ut ny teknologi spesielt innrettet på målgruppen barn og ungdom. I felles nasjonale digitale tjenester for DKS inngår også system for administrasjon av DKS-tilbudet (planlegging, logistikk, rapportering). Internt skal avdelingen sørge for at IT-systemer fungerer til enhver tid, gi råd til ledergruppen om utvikling og oppdateringer som kan forbedre og forenkle arbeidet for ansatte, og bidra til å utvikle organisasjonen.

Vi ser etter deg med god forståelse for barn og unges møte med teknologi og medievaner i hverdagen og på skolen, med grunnleggende forståelse for digital kommunikasjon og et relevant nettverk. 

Avdeling for forskning og utvikling skal sikre at det forskes på DKS, at forskningen deles og gir grunnlag for debatt, og at det innhentes grunnlagsmateriale som bearbeides og legges til grunn for Kulturtankens videre arbeid. Avdelingen har ansvar for samarbeid med universitets- og høyskolesektoren, produksjons- og forskningsmiljø, for utvikling av kvalitet i kunstformidling til barn og unge. Dette gjøres i nært samarbeid med Kunsttanken, Kulturtankens kunstnerisk operative team.

Vi ser etter deg med kunstfaglig og vitenskapelig bakgrunn på høyere nivå.

Avdeling for organisasjon og forvaltning skal sørge for ny og effektiv forvaltning og tydelige styrings- og rapporteringsstrukturer i DKS, og på den måten sikre god ressursutnyttelse i ordningen. Internt har avdelingen ansvar for ressursdisponering og økonomistyring, drift av kontorbygget, HR-strategi, lønnsdannelse, rutinebeskrivelser, administrative system og systemutvikling generelt.

Vi ser etter deg med erfaring fra offentlig forvaltning eller tilsvarende plan- og forvaltningsledelse.

Samtlige stillinger rapporterer til direktør for Kulturtanken, Lin Marie Holvik.

Vi ser etter dere som:

 • Har høyere utdanning og relevant ledererfaring, inkludert personalansvar
 • Har erfaring med å drive prosesser, og som har grunnleggende økonomiforståelse
 • Har forståelse for, og erfaring med, fagområdet avdelingen skal ha ansvar for, og som har et bredt faglig nettverk
 • Er framoverlente, nytenkende, åpne, samlende og gode på kunnskapsdeling og nettverksbygging
 • Liker å jobbe for barn og unge
 • Er opptatt av en bærekraftig fremtid og verdien av mangfold
 • Har god digital kompetanse

  Dere får:
   
 • Være med på å lede og bygge Kulturtanken i tråd med vårt mandat og visjon
 • Lede engasjerte og kompetente medarbeidere med hjerte for kunst og kultur til barn og unge
 • Samarbeide med et spennende og kompetent felt innenfor skole og forskning, og produksjonsmiljøer innen kunst og kultur
 • Lønn etter avtale i henhold til Statens lønnsregulativ

 

Rådgiver digital utvikling – felles nasjonale digitale tjenester for Den kulturelle skolesekken

Vi kan tilby en spennende og sentral rolle i å koordinere utforming, etablering og drift for felles digitale systemløsninger i DKS, i samarbeid med eksterne og interne interessenter. Den som ansettes vil også koordinere øvrige prosjekter med basis i avdelingen, og vil ta del i avdelingens strategiarbeid og løpende drift.

I Kulturtanken er det fra tidligere gjort utviklingsarbeid basert på Oracle, FileMaker og PHP, og kjennskap til disse verktøyene vil være en fordel. Kulturtanken drifter i dag en IKT infrastruktur basert på Vmware og Windows servere, og deler et Aruba trådløsnett med Riksteatret, som holder til i samme hus. Både Windows- og Apple-baserte klienter benyttes.

Vi ser etter deg med IKT-utdanning tilsvarende minimum bachelornivå, samt erfaring fra å lede systemutviklingsprosesser. 

Kulturtanken er en IA-virksomhet. Vi ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen og tar hensyn til kjønn, alder og personer med minoritetsbakgrunn i sammensetningen av våre medarbeidere.

For nærmere opplysninger kan direktør Lin Marie Holvik kontaktes på telefon 975 78 268. Visindi AS bistår Kulturtanken i rekrutteringsprosessen. Interessenter kan fram til søknadsfristen ta uforpliktende og fortrolig kontakt med Heidi Wiggen på telefon 916 56 103.Søknadsfrist alle stillinger: 15. januar 2017

Søk på stillingene her

Kulturtanken i ny drakt

Kulturtanken i ny drakt

STEPS - Make a Difference

STEPS - Make a Difference