Den kulturelle skolesekken + TV-aksjonen NRK UNICEF = sant

Den kulturelle skolesekken + TV-aksjonen NRK UNICEF = sant

Årets TV-aksjon går til UNICEFs arbeid for å gi utdanning til barn i noen av verdens mest konfliktfylte områder. Hvert barn er en mulighet. Ett av fem barn i krigs- og konfliktområder er i dag uten skolegang. Når barn i krig og konflikt ikke får utdanning, står et helt lands framtid på spill. Årets TV-aksjon skal gi skolegang og håp til barn i Colombia, Mali, Syria, Pakistan og Sør-Sudan.

God respons
Den kulturelle skolesekken samarbeider i år med TV-aksjonen på ulike plan. Organisering av våre respektive tiltak - med nasjonalt, regionalt og lokalt nivå - samt hovedtematikken "læring i krig", gjorde årets aksjon spesielt egnet og relevant for et samarbeid i krysningspunktet kunst, utdanning, politikk, samfunn, pedagogikk og formidling.

Kulturtanken sonderte i vinter ut blant noen av partnerne i landet om et samarbeid ville være aktuelt og relevant på fylkes- og kommunenivå, og fikk svært positiv respons hos mange. Nå er det under to uker til selve aksjonsdagen, søndag 22. oktober, men samarbeidet ute i landet har pågått gjennom store deler av høsten. Den kulturelle skolesekken i Østfold, Buskerud og Akershus, med deres tilhørende eiere i fylkeskommunen, er tre av de regionale aktørene som har spennende samarbeidsprosjekter på gang med TV-aksjonen NRK 2017 UNICEF.

- Den kulturelle skolesekken er til for å brukes
Johannes Hafnor, leder av Den kulturelle skolesekken i Østfold kulturutvikling, var umiddelbart interessert i et samarbeid. DKS i Østfold har som overordnet tema i 2017 "migrasjon", som passet bedre i samarbeidet enn man nesten kunne ha planlagt på forhånd. Hafnor er opptatt av å utforske hvordan kunsten kan tenkes videre som politisk eller aktivistisk handling, og som pedagogikk og formidling i klasserommet.

- Den kulturelle skolesekken er til for å brukes, sier han. - Jeg er veldig glad for at vi har innledet et samarbeid med TV-aksjonen i år, og i løpet av vår nettverkssamling «Kreativ arena» diskuterte vi hvordan det pedagogiske opplegget til TV-aksjonen og Gyldendals Salaby kan relatere seg til kunstopplevelsene elevene tar del i gjennom DKS. Med vårt overordnede tematiske fokus på migrasjon i DKS Østfold og dette samarbeidet har vi sett mange nye og spennende kontaktpunkter mellom kunst og skole.

Handlingsrom og klasserom
"Limits" heter produksjonen av Cirkus Cirkör som ble vist for bortimot 3500 ungdomsskoleelever i Østfold i høst. Produksjonen ble knyttet opp til undervisningen i skolen gjennom TV-aksjonens undervisningsmateriell og -opplegg. Når «Limits» ble vist i Den kulturelle skolesekken var skolen og klasserommet arenaen for diskusjon, refleksjon og formidling i etterkant. På nettverkssamlingen "Kreativ arena", som DKS Østfold arrangerte i september, ble dette diskutert i et samtalepanel der aktører fra Cirkus Cirkör og en pedagog fra TV-aksjonen og Gyldendals Salaby-prosjekt deltok. Samtalen dreide seg blant annet om kunstens muligheter til å hjelpe oss å tenke nytt og til å erstatte frykt med handling, og mulighetene for å koble handling og pedagogikk.

Fra Cirkus Cirkörs "Limits". Foto: Mattias Edwall

Fra Cirkus Cirkörs "Limits". Foto: Mattias Edwall

Fra "Limits" av Cirkus Cirkör. Foto:  Mats Bäcker

Fra "Limits" av Cirkus Cirkör. Foto:  Mats Bäcker

Leder for Cirkus Cirkör, Tilde Björfors, er tydelig på nysirkusets visjon: "Cirkus Cirkör skal forandre verden med nysirkus". Foto: Francesca Cerri

Leder for Cirkus Cirkör, Tilde Björfors, er tydelig på nysirkusets visjon: "Cirkus Cirkör skal forandre verden med nysirkus". Foto: Francesca Cerri

På samlingen "Kreativ Arena" var også en av årets TV-aksjonen-programledere, Leo Ajkic, som holdt foredrag om kulturmøter og migrasjon. Han fortalte om hvordan det var å komme til Norge, om å vokse opp i en bydel i Bergen der det «ikkje var svart og kvit, men fattig og rik» og felleskapet i å komme seg ut av fattigdommen sammen. Ajkic er selv opptatt av barn som er på flukt, og som mister mulighet til utdanning. Han trakk fram Syria, som hadde et velfungerende skolesystem der alle barn gikk på skole. Nå vokser en generasjon opp uten skolegang. - Da vi jobbet med «Flukt», så jeg mange barn som måtte jobbe og drive med andre ting enn å gå på skole. Samtidig vet jeg at min familie kom til Norge mye på grunn av meg og min søsters utdanning og fremtid. Dette gjør årets TV-aksjon spesielt viktig for meg, fortalte han til NRK.

Jeg synger din sang, min venn
Den kulturelle skolesekken i Akershus støtter TV-aksjonen ved å gi bort en konsert til fire skoler i fylket i oktober. Først ut var Bjørnemyr skole på Nesodden. Konserten heter "Jeg synger din sang, min venn", og gledet, rørte og engasjerte såvel utøvere som elever, lærere som arrangører under konserten denne uka.

– Det er en stor glede for oss å kunne støtte TV-aksjonen på denne måten, sier Cathrine Haakonsen, leder for Den kulturelle skolesekken i Akershus. – Både akademisk og kulturell dannelse er avgjørende for et lands utvikling, og vi mener at denne konserten vil gjøre at elevene får økt forståelse for, og blir nysgjerrige på andre kulturer. Vi mener dette igjen bidrar til at elevene kan føle solidaritet med barn som rammes av krig og konflikt.

Nabait Belay på Bjørnemyr skole sang TV-aksjonssangen «Hjerteslag» sammen med Benedikte Kruse, Anine Kruse Skatrud, Nina Mortvedt og Lars Andreas Aspesæter. Foto: Akershus fylkeskommune/Marit Jordanger

Nabait Belay på Bjørnemyr skole sang TV-aksjonssangen «Hjerteslag» sammen med Benedikte Kruse, Anine Kruse Skatrud, Nina Mortvedt og Lars Andreas Aspesæter.
Foto: Akershus fylkeskommune/Marit Jordanger

I Buskerud støtter Den kulturelle skolesekken årets TV-aksjon, og oppfordrer beboere i fylket til å bli bøssebærere søndag 22. oktober: "Vi støtter årets TV-aksjon som går til UNICEF og deres arbeid for å gi utdanning til barn rammet av krig og konflikt. Det er et stort behov for bøssebærere i Drammen, Modum, Kongsberg, Ål og Nedre Eiker. Kom igjen folkens, bli med!"

Faksimile fra Den kulturelle skolesekken Buskeruds Facebook-side, med spesialtilpasset profilbilde og oppfordring om bøssebæring.

Faksimile fra Den kulturelle skolesekken Buskeruds Facebook-side, med spesialtilpasset profilbilde og oppfordring om bøssebæring.

Fakta om utdanning

  • 24 millioner barn verden over får ikke skolegang på grunn av krig og konflikt.
  • Riktig ernæring de første 1000 dagene av et barns liv er viktig for at hjernen skal utvikle seg riktig, slik at de har et godt grunnlag for å lære.
  • Barn som er redde har vanskeligere for å lære.
  • Jenter som fullfører ungdomsskolen har seks ganger så stor sannsynlighet for å ikke gifte seg unge.
  • Et barn som fødes av en mor som kan lese har 50 prosent større sjanse for å overleve sin femte bursdag enn med en mor som ikke kan lese.
  • Flere jenter blir på skolen dersom det er separate toaletter for gutter og jenter.
  • Utdanning i kriser er særdeles underfinansiert. Utdanning får mindre enn 2 prosent av de humanitære budsjettene.
  • Barnekonvensjonens artikkel 28 sier at alle barn har rett til utdanning.
  • Barn som ikke går på skolen har større sjanse for å bli utsatt for overgrep, misbruk og utnyttelse.
  • Barn som nektes utdanning nektes også retten til å utvikle seg og nå sitt fulle potensial.

Dette er TV-aksjonen NRK
TV-aksjonen NRK er verdens største innsamlingsaksjon målt i antall frivillige og innsamlede kroner fordelt på befolkning. Den har vært arrangert hvert år siden 1974, og har gitt livsviktig hjelp til millioner av mennesker. 7000 frivillige over hele landet organiserer innsamlingen gjennom 500 kommune- og bydelskomiteer, og gjør at 100 000 bøssebærere kan banke på 2,3 millioner dører. På selve TV-aksjonsdagen sender NRK direkte hele søndag kveld.

TV-aksjonen NRK går av stabelen 22. oktober, hvor 100 000 bøssebærere vil besøke alle husstander i Norge. Årets TV-aksjon går til UNICEFs arbeid med å gi utdanning til barn i krig og konflikt, i Colombia, Mali, Sør-Sudan, Syria og Pakistan.
Les mer om TV-aksjonen og/eller meld deg som bøssebærer på blimed.no eller ring 02025.


 

 

Smed for en dag

Smed for en dag

Barnas verdensdager til Oslo World

Barnas verdensdager til Oslo World