Innspillskonferanse: Skolen som kulturarena

Innspillskonferanse: Skolen som kulturarena

Hva slags innspill, og hvorfor?
Torsdag 19. oktober arrangerer Musikkutstyrsordningen, Kulturalliansen og Kulturtanken en innspillskonferanse for skolen som kulturarena i Kulturtankens lokaler i Nydalen, Oslo. Bak arrangementet står et ønske om å utarbeide en rådgivende sjekkliste til hjelp i planleggingen av nye skolebygg og for tilpasning av skolebygg til kulturformål, og da trenger vi å høre erfaringer og behov fra brukere og interessenter.

Konferansen strømmes fra klokken 9.30, torsdag 19. oktober her
Meld fra i påmeldingen dersom dere vil holde et kort innlegg (2-3 minutter). Vi ber om at det legges vekt på konstruktive innspill, konkrete beskrivelser av utfordringer dere støter på, og tips, behov og ønsker dere vil melde inn til de som skal formulere sjekklister for nye bygg.

Bakgrunn
Skolebygg er viktige kulturarenaer i lokalsamfunnet. De er i hyppig bruk av kulturskoler, korps, det frivillige livet lokalt, av lokalt kulturliv så vel som av profesjonelle aktører gjennom Den kulturelle skolesekken. Skolebygg er en stor ressurs i norsk arenapolitikk, men byggene er ikke alltid godt tilrettelagt for kulturaktivitet: Akustikk og lydisolering, lagerplass og tilgjengelighet er blant de vanligste utfordringene.

PRAKTISK
Hva:
Innspillskonferanse om skolen som kulturarena
Hvor: Kulturtanken – Gullhaug torg 2, Nydalen i Oslo
Når: Torsdag 19. oktober kl. 09:00 - 12.00

PROGRAM FOR DAGEN
09:00 Kaffe, croissant, registrering
09:30 Velkommen v/ Lin Marie Holvik, direktør i Kulturtanken
09:35 Innlegg v/ Øystein Strand, avdelingsdirektør i Kulturdepartementet
09:45 Innlegg v/ Kjell Moberg, Scenekunstbruket
09:55 Innlegg v/ Marit Jacobsen, styreleder i Kulturalliansen og direktør i Norsk Husflid
10:05 Innlegg v/ Iver Waage, fagkonsulent i Oslo musikkråd
10:20 Best practice: Sigbjørn Solheim, kultursjef i Aurskog-Høland kommune
10:32 Best practice: Elisabeth Ødegård Asplund, rektor på Skjønhaug Skole i Trøgstad kommune
10:40 PAUSE
11:00 Åpen session (en serie korte innlegg à 2-3 minutter)
11:40 Spørsmål fra salen
11:50 Oppsummering og avslutning v/ Rhiannon Edwards, daglig leder i Musikkutstyrsordningen
12:00 Takk for i dag

Påmeldingsfrist: Fredag 13. oktober
Adresse for påmelding:  pamelding@kulturtanken.no

Se arrangementet på Facebook

Les også oppslag om kampanjen #kulturmåfinnested, som Musikkutstyrsordningen, Kulturalliansen og Norsk musikkråd står bak.

Forfatter og slampoet Guro Sibeko på skolebesøk i Den kulturelle skolesekken. Helgerud skole, Hønefoss.

Forfatter og slampoet Guro Sibeko på skolebesøk i Den kulturelle skolesekken. Helgerud skole, Hønefoss.

Barnas verdensdager til Oslo World

Barnas verdensdager til Oslo World

Første møte med ungdommen

Første møte med ungdommen