Hva skjer a'? Aktuelt i DKS og viktige frister

Hva skjer a'? Aktuelt i DKS og viktige frister

19.10 Rapport om direktekommuneordningen
Oxford Research legger frem en rapport der de har evaluert direktekommuneordningen i Den kulturelle skolesekken. Det blir mulighet for spørsmål fra salen.
Hvor: Kulturtanken, studio 1
Når: kl 13:00 - 14:00
 

FB_Skyggespill_2017_prøver_LarsOpstad_028.jpg

22.10 Skyggespill - panelsamtale + famileiekonsert
Formidlingens kunst: Hvordan gjøre levende klassisk musikk relevant for barn og unge?
Kulturtanken og Klassisk invterer til diskusjon og visning.
Innledninge av Caecilia Thunnissen (NL), kunstnerisk leder av Oorkaan. 
Påfølgende debatt om formidling av klassisk musikk til barn og unge.
Deretter famileikonsert
Hvor: Sentralen
Når: kl. 11.00 -13:00
 

24. - 26. 10 Marked for musikk
Marked for Musikk (MFM) er en nasjonal visningsarena for konserter rettet mot barn og unge, hvor arrangører fra kulturhus, festivaler, biblioteker og Den kulturelle skolesekken kan se, evaluere og finne konserter tilpasset sine unge publikummere. MFM arrangeres for åttende gang.
Hvor: Sliperiet og Bølgen Kulturhius, Larvik

 

FB_DB_2MB_Skolekonsertene_45aar_LarsOpstad_030-30(1).jpg

25. 10. Paneldebatt: et musikklandskap i endring.
Kulturtanken inviterer til paneldebatt, og spør:  Hvilken infrastruktur og finansieringsordninger trengs for å sikre at det produseres levende musikk av høy kvalitet for barn og unge? Hva er de ulike aktørenes roller, og hvordan spiller vi best sammen?

Hvor: Sliperiet, Larvik (under Marked for Musikk)
Når: kl 13:00 - 14:00


25.10 - 27.10 Seminar: The arts and education – integration or separation?
Kulturtanken og CASE-senteret ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) inviterer til to dagers seminar i formindelse med prosjketet DiSko - dialogoiske skolekonserter. Internasjonale hovedtalere er Eric Booth (USA) , grunleggeren avthe Teaching Artist movement, professor Gert Biesta (UK) og professor Liora Bresler (USA).
Les mer om programmet her
Hvor: Stord
 


9.11 Kulturrådets årskonferanse: Samisk Vrede
Er det samiske anerkjent som en del av den nasjonale fortellingen? Hvor kommer det sterke politiske engasjementet i samisk kunst fra? Kulturrådet og Sametinget setter viktige spørsmål på dagsorden i årskonferansen 2017.

Hvor: Det Norske Teatret
når: 10:00 - 13:30

Oaivemozit/galskap/madness, 2013 av Máret Ánne Sara.

Oaivemozit/galskap/madness, 2013 av Máret Ánne Sara.

VIKTIGE FRISTER!

Her finner du overiskt over alle frister for søknader til Den kulturelle skolesekken.
http://www.denkulturelleskolesekken.no/soknadsfrister
 

KULTURRÅDET
Kulturrådet har øremerkede midler til musikkprosjketer for barn og unge.
Søknadsfrist 5. 12

Kulturrådet utlyser midler til litteraturskaping med barn og unge
Søknadsfrist 5. 12.

Flere støtteordninger for kunst til barn og unge, med søknadsfrist 5.12. finner du her:
http://www.kulturradet.no/barn-og-unge/stotteordninger

Skyggespill: Schønberg for barn

Skyggespill: Schønberg for barn

Litterturprosjekt i samarbeid med barn og unge

Litterturprosjekt i samarbeid med barn og unge