Litterturprosjekt i samarbeid med barn og unge

Litterturprosjekt i samarbeid med barn og unge

Er du en forfatter eller illustratør som samarbeider godt med barn og unge? Da bør du lese videre.

Kulturrådet har de kommende to årene satt av hele fire millioner kroner til et pilotprosjekt på litteraturfeltet. Prosjektet skal se nærmere på muligheten for gode samarbeidsprosjekter mellom profesjonelle kunstnere og barn og unge, og undersøke hvordan barn og unge kan fungere som beslutningstakere i arbeidet med tildelingene.

Formålet med piloten er å stimulere litteraturfeltet til å samarbeide med barn og unge i alderen 0 - 18 år om skaping av litteratur. Pilotens varighet er to år, og midlene skal fordeles gjennom fire søknadsrunder.

Videosøknad vurdert av barn
Første søknadsfrist er 5. desember i år for prosjekter med barn i alderen 0 - 12 år. Søkere må lage en video som skal først vurderes først av femte klasse ved Ekeberg skole i Oslo,  før deres utvalg igjen vurderes av Kulturrådets Faglige utvalg for litteratur. Til neste frist, 1. juni 2018, vil utlysningen gjelde for prosjekter med ungdom i alderen 12 - 18 år, og disse søknadene vil vurderes av et ungdomsutvalg.

Å skape litteratur.
Målet med denne forsøksordningen er å lete frem prosjekter som etterstreber kunstnerisk autonomi for de unge medvirkende, slik at de gis en frihet til selv å uttrykke seg gjennom litterære uttrykk i samarbeid med profesjonelle aktører. Prosjektene kan dreie seg om å skape litteratur i tradisjonell forstand eller de kan ta utgangspunkt i en utvidet forståelse av litteraturbegrepet hvor litteraturen ikke nødvendigvis befinner seg mellom to permer. Det kan være samarbeid hvor det skapes og skrives lyrikk, romaner, illustrasjoner og sakprosa etc. Samarbeidet kan omfatte ulike deler av skriveprosessen og konkretiseres gjennom ulike arbeidsformer.

Det er en forutsetning at prosjektet/tiltaket gjennomføres i samarbeid med barn og unge som bor i Norge.

Søknaden må leveres med følgende obligatoriske vedlegg:
• CV-er på de profesjonelle medvirkende
• Filmfil på 2-3 minutter som skal presentere prosjektet for en jury bestående av barn/ungdommer.
 

Kulturtanken oppfordrer alle fylker, direktekommuner og litteraturutøvere i DKS til å vurdere om dere har prosjekter som passer inn i dette pilotprosjektet!

 

Les fullstendig utlysningstekst på Kulturrådets sider

 

 

 

 

 

 

 

Hva skjer a'? Aktuelt i DKS og viktige frister

Hva skjer a'? Aktuelt i DKS og viktige frister

Smed for en dag

Smed for en dag