Rapport om direktekommuneordningen i DKS er klar.

Rapport om direktekommuneordningen i DKS er klar.

Torsdag 19.10 legger Oxford Research frem rapporten Nærhet, autonomi og demokratisering - evaluering av direktekommuneordningen i DKS.

Bakgrunn for rapporten:
Den kulturelle skolesekken er de fleste steder et samarbeid mellom fylke og kommuner om tilbudet til elevene i grunnskolen. Tolv kommuner har fått overta det fulle ansvaret for tilbudet i grunnskolen, og får dermed sin andel av spillemidler til formålet overført direkte.

Fra og med 2017 er det opp til Kulturtanken å godkjenne søknader fra nye kommuner om å få bli direktekommune. Kulturtanken har valgt å vente med videre behandling av søknader i påvente av en evaluering av direktekommuneordningen.

Evalueringsoppdraget ble etter en tilbudsrunde gitt til Oxford Research, som nå har evalueringsrapporten klar.

"Oppdraget innebar en kartlegging av realiseringen av Den kulturelle skolesekken i direktekommunene. Hovedfokus har vært på å synliggjøre konsekvenser for grunnskolene, hvilke kvalitetsbegrep og -dimensjoner som vektlegges i forvaltningen, kvalitetssikring og suksessfaktorer. (...) Konklusjonene fra evalueringen kan i hovedsak knyttes til tre områder; nærhet, autonomi og demokratisering – derav tittelen på rapporten."
(Oxford Research i evalueringsrapporten om direktekommuneordningen i DKS)

Her er presentasjonen som ble holdt av Elisabet S. Hauge, Oxford Research


Presentasjonen strømmes direkte her torsdag 19. oktober klokken 13.00

Skolen som kulturarena - mange gode innspill!

Skolen som kulturarena - mange gode innspill!

Statsbudsjettet og Kulturtanken – Den kulturelle skolesekken Norge

Statsbudsjettet og Kulturtanken – Den kulturelle skolesekken Norge