VR/AR i formidling av kunst til barn og unge

VR/AR i formidling av kunst til barn og unge

Kulturtankens fredagsseminarer presenterer:
"VR/AR i formidling av kunst til barn og unge",
av og med Kim Baumann Larsen

Kulturtanken inviterer til en ny seminarrekke og åpne samtaler om bruk av nye teknologier i DKS - Den kulturelle skolesekken. Formålet med seminarene er å ta opp utfordrende tema som påvirker og endrer barns og unges opplevelser av kunst og kultur. Seminarene ledes av de fremste forskerne på feltet. Deres bidrag og feltstudier samles og utgis som forskningsrapporter i Kulturtankens publikasjonskanaler og hjemmesider.

Tema i første runde er hvordan vår digitale hverdag påvirker måtene vi ser og sanser kunst og kultur. Hvordan påvirker vår digitale hverdag måtene vi ser og sanser kunstopplevelser? Gjennom smarttelefoner og nettbrett har barn og unge tilegnet seg radikalt nye måter å oppleve verden på. Det digitale utfordrer og endrer måten vi møter og erfarer livet. Der er viktig at vi debatterer problemfeltet gjennom kunnskap og innsikt, derfor inviterer Kulturtanken til seminarer om temaet digital disrupsjon i kunst og kultur.

Først ut om temaet er Kim Baumann Larsen, som denne fredagen legger frem sin rapport om "VR/AR i formidling av kunst til barn og unge".

Når: Fredag 20.10 kl. 14:00-16:00
Sted: Kulturtanken, Gullhaug torg 2 B, 6. etg.

Påmelding til paameldingVR@kulturtanken.no innen 19. oktober 2017.
Begrenset antall plasser, først til mølla gjelder.

Paneldebatt: Et musikklandskap i endring

Paneldebatt: Et musikklandskap i endring

Skolen som kulturarena - mange gode innspill!

Skolen som kulturarena - mange gode innspill!