Filmtilskudd klart

Filmtilskudd klart

Nå er andre runde av tildeling av tilskudd til filmtiltak (2017) i Den kulturelle skolesekken avgjort.

Det er i denne vedtaksrunden gitt tilskudd til 7 prosjekter, totalt tildelt 215 000 kroner.

Her er oversikt over vedtatte tilskudd knyttet til Den kulturelle skolesekken etter andre søknadsrunde i 2017 (søknadsfrist 1. august).

 

Første møte med ungdommen

Første møte med ungdommen

Nye navn til Kulturtanken

Nye navn til Kulturtanken