Fagansvarlig for scenekunst

Fagansvarlig for scenekunst

PROFIL

Navn: Harry Guttormsen
Stilling: Fagansvarlig for scenekunst

Kan du fortelle litt om din bakgrunn, relevant for den stillingen du har nå?

- Etter regiutdanning på Teaterhøgskolen har jeg skapt noe rundt 100 forestillinger for et svært variert publikum over store deler av landet. Omtrent en tredel av disse målrettet mot barn og unge. På denne reisen har jeg, også som pedagog,  hatt gleden av å ta scenekunst og fortellerkunst inn i skolen på alle nivåer. Jeg var i en åremålsperiode dekan ved Scenekunstfakultetet (KHiO) og har sittet 4 år i Kulturrådets scenekunstutvalg. Jeg puster rolig ved tanken på vurderinger som inkluderer dans, teater og opera. Politisk var jeg tungt involvert i den store omstillingsprosessen i filmbransjen og blir lett trigget av politiske prosesser med kvalitet som mål.

Hvilket forhold har du til Den kulturelle skolesekken?

- Jeg har ofte tatt imot skolebarn med egne forestillinger og har opplevd en dynamikk som sjelden oppstår i møtet med et mer konvensjonelt publikum. Å skape gylne kunstøyeblikk for 850 000 landsmenn i sin mest formative periode er nok det mest avgjørende demokratiske prosjektet vi kan aksle i vår tid.

Hvilke ambisjoner har du, og muligheter ser du for scenekunstfeltet i DKS?

- Det pågår vanvittig mye bra arbeid ute i skolene, hver dag. Jeg besøkte Kristiansand i forrige uke der 8000 ungdomskoleelever busses inn til Kilden for å oppleve forestillingen "Anne Franks Søsken". Jeg opplevde et enormt engasjement rundt en opprørende forestilling om unge flyktningers møte med Norge.

Min ambisjon er å bidra til at slike grunnleggende møter skal skje over hele landet. De som skal utføre dette er scenekunstnerne, institusjoner og dedikerte DKS-medarbeidere i kommuner og fylker.

Hva er det første du vil ta fatt på i din nye jobb?

- Bruke begge ørene. Bli enda bedre kjent med hele feltets aktører og forstå det grunnleggende politiske mandatet. Bare på den måten kan vi utnytte regionreformens potensiale til det ytterste. Kunst og skole opp i en høyere enhet.

Harry Guttormsen er nytilsatt i Kulturtanken, i en nyopprettet stilling som Fagansvarlig for scenekunstfeltet (teater, dans og opera) i DKS.

 

 

Føringar for Den kulturelle skulesekken - foreløpig tilskotsbrev

Føringar for Den kulturelle skulesekken - foreløpig tilskotsbrev

Ny portal for Den kulturelle skolesekken

Ny portal for Den kulturelle skolesekken