Hva skjer 'a?

Hva skjer 'a?

Aktuelle arangement og frister for kunst- og kulturfeltet barn og unge

Festival: SHOWBOX
For 13. gang arrangerer Scenekunstbruket scenekunstfestivalen Showbox, en festival med fokus på barn og unge. I løpet av festivalens fem dager samles publikum, barn og unge, fagfolk, arrangører, scenekunstnere og andre interesserte i scenekunst til å se et mangfold av forestillinger, delta i samtaler og diskusjoner og få faglig input.

Hvor: diverse scener i Oslo
Når: 28. 11 - 2. 12
Mer informasjon, program og billetter www.showbox.no

showbox-programmet-er-klart-1030x1030.jpg

Nordisk nettverksmøte
Kulturtanken er vertskap for årets nordiske nettverksmøte om kunst, kultur og skole, som finner sted i Kulturtankens lokaler i Oslo. Nettverksmøtet er lukket, med inviterte deltakere fra departementer, kulturråd og andre virksomheter fra de nordiske landene.

Hvor: Kulturtanken, Oslo
Når: 27. 11
Les mer


Møteplass for innovativ læring: SETT-dagene
Gjennom konferanseprogrammet SETT -  seminarer, forelesninger og mer praktiske workshops - kan man møte bedrifter som tilbyr produkter eller tjenester som kan knyttes til innovativ og digital læring, eller kommuner, skoler og barnehager som viser frem vellykkede prosjekter som har først til endring.
Hvor: Lillestrøm, Norges Varemesse
Når: 29. - 30. 11
Les mer: www.settdagene.com


SEMINAR: Kjønn i scenekunsten
Hvordan er kjønnsbalansen i scenekunsten for barn og unge? Scenekunstbruket, foreningen Balansekunst og Kulturtanken inviterer til debatt om temaet på Sentralen, under festivalen Showbox.
Hvor: Sentralen i Oslo, Forstanderskapssalen
Når: Fredag 1. des. 2017, kl. 16.30 – 18.30
Les mer

 

SØKNADSFRISTER

Musikkprosjekter for barn & ungdom
Kulturrådet etterlyser flere gode musikkprosjekter for barn og unge. Det øremerkes derfor 1,4 mill. kroner til prosjekter som er for eller med barn og unge.
Søknadsfrist 5. desember
Les mer om betingelser

Den kulturelle skolesekken
Flere direktekommuner har søknadsfrist for neste års produksjoner 1. desember:
Asker, Bergen, Bodø, Lørenskog samt Vest-Agder fylke.
Ta kontakt direkte, oversikt finnes her: www.denkulturelleskolesekken.no/soknadsfrister

Samisk vrede – en nasjonal vrede?

Samisk vrede – en nasjonal vrede?

Føringar for Den kulturelle skulesekken - foreløpig tilskotsbrev

Føringar for Den kulturelle skulesekken - foreløpig tilskotsbrev