Fagansvarlig for visuell kunst

Fagansvarlig for visuell kunst

Navn: Kyrre Bjørkås
Stilling: Fagansvarlig visuell kunst


Kan du fortelle litt om din bakgrunn, relevant for den stillingen du har nå?

Jeg er utdannet billedkunstner ved Kunstakademiet i Oslo og har jobbet som kunstner siden 2004, om enn i mange formater og innenfor ulike institusjonelle rammer. Billedkunsten er jo en bastard og en luring som - tross sine lange og tunge tradisjoner - støtt sniker seg inn og stjeler sølvtøyet til de andre kunstfeltene, og det har jeg dratt veksler på. Slik jeg ser det er kunsten labil, potent og helt prekær. Den kan veksle fra innbydende og smellvakker til hemmelig og konspiratorisk på veldig kort tid. Den er åpen og sårbar for kritikk, men samtidig har den ryggrad til å bære sårbarheten med seg over alt hvor den går. Den kommer alltid med et nesten urimelig krav om tillit, men gir du den lillefingeren så kan den finne på å forandre armen din for alltid.
 

Hvilket forhold har du til Den kulturelle skolesekken?

DKS-ordningen er jo selve gulltanna i sosialdemokratiets skjeve smil. Jeg har turnert land og strand rundt med både kunst-, teater- og musikkprosjekter og laget tverrfaglige uttrykk spesielt for DKS. Det har jeg opplevd som maksimalt meningsfylt, og det er et stort privilegium å få lov til å være med å videreutvikle ordningen på forvaltningsnivå.


Hvilke ambisjoner har du og muligheter ser du for visuell kunst i DKS?

Om vi i enda større grad kan bidra til å mobilisere og tilgjengeliggjøre de fantastiske ressursene som allerede er i spill ute hos landets institusjoner, produsenter og DKS-koordinatorer kan vi gjøre mye på kort tid. På sikt bør vi jobbe sammen for å lage mekanismer som rekrutterer enda flere unge kunstnere og kuratorer til ordningen. Vi bør utvikle nye og spenstige formidlingsformer, og vi bør flette ordningen tettere sammen med skolen. Sett fra utøverperspektivet er skolen en helt enestående arena, befolket av nasjonens åpneste sinn. Det er ganske enkelt lysende!


Hva er det første du vil ta fatt på i din nye jobb?

Jeg har skaffet meg et stort norgeskart og begynt arbeidet med å merke inn alle aktører på alle nivåer med små gule lapper. Vi er så mange at nå er snart hele kartet gult. Det er overveldende.   


Kyrre Bjørkås er nytilsatt i Kulturtanken, i en nyopprettet stilling som Fagansvarlig for visuell kunst  (billedkunst, design og arkitektur) i DKS.

Egne nettsider for DiSko

Egne nettsider for DiSko

Samisk vrede – en nasjonal vrede?

Samisk vrede – en nasjonal vrede?