Egne nettsider for DiSko

Egne nettsider for DiSko

Forskningsprosjektet DiSko (2017 – 2020) er et innovasjonsprosjekt som har som mål å utvikle nye praksiser for skolekonserter i Norge.  Nå har prosjketet fått egne nettsider. Følg med på aktivitene der: www.dikoprosjektet.no

Gjennom DiSko-prosjektet ønsker man å finne ut hvordan en kan produsere og distribuere konserter og annen kunst for elever i skolen på en slik måte at det kan oppstå eierskap hos alle deltakere. 

Konferansen The Arts and Education - integration or seperation (25.-27. 10) samlet rundt 100 deltagere hos Høgskulen på Vestlandet. Konferansen var en del av forskningsprosjketet DiSko, og på programmet sto flere interansjonalt anerkjente forskere, blant annet Eric Booth, Gert Biesta og Liiora Bresler og Dave Camlin.

Her oppsumerer Kari Holdhus, førsteamanuensis og en av DiSko-prosjektets forskningsledere, konferansen:

Scenekunstfestivalen Showbox.

Scenekunstfestivalen Showbox.

Fagansvarlig for visuell kunst

Fagansvarlig for visuell kunst