Scenekunstfestivalen Showbox.

Scenekunstfestivalen Showbox.

Denne uken går scenekunstfestivalen Showbox av stabelen i Oslo for 13. gang. Festivalen arrangeres av Scenekunstbruket, og vi har spurt daglig leder, Ådne Sekkelsten om å fortelle litt mer om festivalen.

Kan du kort fortelle hvem festivalen Showbox er for?

Showbox er en scenekunstfestival som er åpen for alle. Forestillingene har barn og unge fra 0 -20 år som målgruppe. Men Showbox er også en viktig bransjefestival, der vi ønsker å vise det beste av scenekunst akkurat nå, og vi arrangerer seminarer som skal bidra til faglig utvikling av feltet. Ikke minst er Showbox en formidabel møteplass for scenekunstbrukets formidlingsnettverk og scenekunstprogrammerere i DKS, fra alle landets fylker og kommuner. I tillegg har vi et internasjonalt perspektiv, og vil være en arena for norsk og internasjonal scenekunst. Vi har stor interesse fra utlandet og flere internasjonale gjester og forestillinger under festivalen. De ser hit fordi nivået på scenekunsten i Norge er kvalitetsmessig veldig høy og anerkjent i resten av verden.
 

Dere har invitert barn med i forestillingene som publikum, og dere har ungdom som anmelder. Hvorfor er det viktig?

Det er både fordi vi er opptatt av at det unge publikumet skal få se og oppleve forestillinger for dem, og for kompaniene er det viktig at målgruppen er representert blant publikum, og at man ikke bare spiller for voksne.

Vi har ungdommer som kritikere, som publiserer sine anmeldelser på ungestemmer.no, og vi har et internasjonalt samarbeidsprosjekt som heter TEEN, og vi har kompanier som samarbeider med og involverer barn og unge i utarbeidelsen av en forestilling. Alt dette er viktig i et maktperspektiv. Vi er jo voksne som booker, programmerer og bestemmer hva som skal tilbys til denne målgruppen. Sånn sett er de unge stemmene en viktig korreks.


Kan du si noe generelt om hva man kan forvente av forestillingene som vises under Showbox? Representerer de noen trender i tiden?

Vi legger ikke føringer for tematikk i programmeringen, men ser allikevel noen trender. I år ser vi at mange av forestillingene handler om brytningstiden fra barn til ungdom, det å si farvel til noe og velkommen til noe annet. At man søker noe større enn seg selv, som menneske, er noe tematisk noe som går igjen. Milljøperspektivet er også noe vi ser i flere forestillinger i år. Samtidig er det en linje av humor og galskap. Det er jo viktig at ikke alt blir problemfokusert, vi må også ha det gøy og oppleve at kunst kan være fint, morsomt og at vi kan le.


Har du noen forestillinger du spesielt vil anbefale?

Ha, ha, du lurer ikke meg. Som festivalsjef vil jeg understreke den høye kvaliteten og bredden i det som vises – her er det mye kunstnerisk mot. Når vi har programmert har vi kunnet velge fra øverste hylle - og der er det enda mer igjen, så jeg mener alt kan anbefales.

Og så vil jeg jo anbefale det faglige programmet, både innenfor ulike EU-prosjekter, TEEN-seminaret og fagsamtalene på Black Box om morgenene. De gir en god start på dagen!
 

Showbox foregår fra 27.11 - 2.12.
Arena er ulike scener rundt i Oslo.
Les mer her: http://www.showbox.no/

Teens om teater

Teens om teater

Egne nettsider for DiSko

Egne nettsider for DiSko