Kulturtanken støtter opprop

Kulturtanken støtter opprop

Kulturtanken stiller seg bak oppropet #nårmusikkenstilner. Vi ønsker at musikk- og kulturlivet skal være fri for trakassering, overtramp og overgrep. Vi ønsker at Den kulturelle skolesekken (DKS), som Kulurtanken har et særskilt, overordnet ansvar for, skal være en ordning med gode arbeidsforhold for alle.

Kulturtanken er derfor en av de nær 60 institusjonene, organisasjonene, virksomhetene og andre aktører i musikk- og kulturlivet i Norge som har signert felleserklæringen mot seksuell trakassering.

Kulturtanken har invitert til dialog med landets fylkeskommuner og direktekommuner om å mobilisere til et felles initiativ mot seksuell trakassering samt felles kjøreregler og etiske retningslinjer for Den kulturelle skolesekken (DKS). Vi ønsker at retningslinjene skal gjelde ansatte i virksomhetene som organiserer, distribuerer og ansetter kunstnere og utøvere i DKS, samt for utøverne og kunstnerne selv.  

Kulturtanken ved direktør Lin Marie Holvik

Her kan du lese hvilke andre kulturaktører som har signert oppropet.

Styrker det kunst- og kulturfaglige i DKS

Styrker det kunst- og kulturfaglige i DKS

Fagansvarlig for musikk

Fagansvarlig for musikk