Julehilsen fra direktøren - 2017

Julehilsen fra direktøren - 2017

Kulturtanken - Den kulturelle skolesekken gikk inn i året 2017 med en ambisjon om å være døråpner til kunsten og fremtiden for norske skoleelever. Derfor ble jeg svært glad da jeg leste hva billedkunstner Anna Viden, bosatt i Gran kommune, pekte på i debatten om hvorvidt Den kulturelle skolesekken (DKS) var «liv laga», nemlig kunstens mulighet til å overraske. Barn bryter egne barrierer, og de får vist frem noe de mestrer var blant tingene hun påpekte. Og nettopp dette er kjernen i vårt oppdrag, og som vi nå, i desember, kan glede oss over å ha vært med på.  Gjennom Den kulturelle skolesekken har bortimot 870 000 norske skoleelever fått møte profesjonelle kunstnere, og opplevd å bli kjent med og utvikle forståelse for kunst og kultur av høy kvalitet.

For å holde nettopp kvaliteten høy, treffe elevene og utvikle ordningen har vi gjort mange spennende endringer i året som ligger bak oss. Vi har etablert både fagråd med fagfolk fra ulike felt, og vårt eget ungdomsråd som skal bidra til å utvikle prosjekter for mer elevmedvirkning i DKS. Vi har også en organisasjon med ny fagkompetanse som nå fyller alle deler av vårt mandat. Vi har fått fagansvarlige for scenekunst, visuell kunst, musikk, litteratur, kulturarv og film, og vi har tilsatt lærere, forvaltere og forskere. Vi har også etablert Kunsttanken, hvor vi i år har utviklet ulike teknologiske demoer for blant annet formidling av kulturarv. Neste år inviterer vi enda flere inn, ved å åpne studioene våre til bruk for utøvere i DKS.

Gjennom året har vi besøkt snart hele "DKS-familien", og jeg vil gjerne takke alle for å ha tatt svært godt imot oss. Vi hatt konferanser og deltatt på utallige samlinger landet rundt, og sendt ut ikke mindre enn to tilskuddsbrev. Et av dem inneholder invitasjon til store samarbeidsprosjekt i 2018, noe vi ser frem til med stor glede.

Kulturtankens mandat ble også endret i 2017, og vi er ikke lenger forhandlingspart for lønn og honorar til utøvere. Men selv om vi ikke lenger har ansvar for dette området, har jeg full tillit til den jobben som nå gjøres i fylkeskommunene, og jeg har fått bekreftet at grunnlagsmaterialet for den videre prosessen i KS (Kommunesektorens organisasjon) vil oversendes nå før jul, og at fylkeskultursjefkollegiet vil fortsette dialogen med KS på nyåret. Dette er svært gledelig for hele feltet, også for oss i Kulturtanken.

I året som kommer skal vi, på bakgrunn av vårt siste tilskuddsbrev, inngå i mange ulike samarbeid med fylker og kommuner. Vi skal jobbe med skoleledere og kulturkontakter, med kvalitet, produksjon og ny teknologi. Kulturtanken er, og skal være, en ressurs for å bidra til både fornying av Den kulturelle skolesekken, og til å skaffe grunnlag for kunnskap og innsikt om hva kunst og kultur betyr for den enkelte elev og samfunnsutviklingen generelt. Slik håper vi å bidra til regional utvikling og være med å skape aktivitet og gode opplevelser og samtaler rundt middagsbord og styrebord. Med andre ord: Vi skal åpne dører til kunsten og fremtiden.
 

God jul alle sammen!

Lin Holvik

- En opplevelse jeg aldri ville vært foruten

- En opplevelse jeg aldri ville vært foruten

Fagansvarlig for litteratur

Fagansvarlig for litteratur