Styrker det kunst- og kulturfaglige i DKS

Styrker det kunst- og kulturfaglige i DKS

Med fagpersoner for alle de seks kunst- og kulturuttrykkene i Den kulturelle skolesekken, ønsker Kulturtanken å styrke både film, litteratur, musikk, scenekunst, visuell kunst og kulturarv i DKS.
Målet er å samle fagmiljøene for å videreutvikle kunst- og kulurformidlingen i DKS.

Vi har intervjuet fem av de seks fagansvarlige i Kulturtanken.
Her kan du lese  intervjuene:

Visuell kunst - Kyrre Bjørkås
Scenekunst - Harry Guttormsen
Litteratur - Kristin Stoltz-Thomassen
Musikk - Morten Brenne
Kulturarv - Bente Aster
Film - Iram Haq

 

 

Foto: Lars Opstad

 

 

Fagansvarlig for litteratur

Fagansvarlig for litteratur

Kulturtanken støtter opprop

Kulturtanken støtter opprop