Fagansvarlig for kulturarv

Fagansvarlig for kulturarv

Navn: Bente Aster
Tittel: Fagansvarlig for kulturarv
 

Kan du fortelle litt om din bakgrunn, relevant for den stillingen du har nå?

Jeg er utdannet sosialantropolog, og i den forbindelse støtte jeg på mange av de temaene jeg møter igjen nå, for kulturarv. For å sitere professor Thomas Hylland Eriksens tittel, det er mange små steder og store spørsmål der ute. Det er akkurat det jeg synes er så fascinerende; mennesker har alltid levd sammen, har alltid søkt samarbeid overfor store fellesoppgaver og mennesket har alltid vandret, og søkt kunnskap og nytt livsgrunnlag på nye plasser. Dette har de gjort på veldig ulike måter, og har etterlatt seg spor av ulik karakter. I det perspektivet kan vi se selv de mest stasjonære kulturminnene med et samtidens blikk. Spørsmål jeg ofte stilte på feltarbeid i antropologien, var: hvorfor gjør de som de gjør? Med hvem? På hvilke måter? Med hvilke hjelpemidler?
 

Hvilket forhold har du til Den kulturelle skolesekken?

Jeg har jobbet med Den kulturelle skolesekken i 6 år for Rikskonsertene, før jeg gikk over som prosjektleder for opprettelse av festivalen Barnas verdensdager ut i landet.

Jeg har sett de helt små og vàre produksjonene og de helt spektakulære i storskala. DKS er et demokratisk kunst- og kulturprosjekt, og denne måten å bygge landet på er så unikt at det blir lagt merke til i utlandet. DKS er noe jeg er stolt over å være en del av, og som jeg ønsker å utvikle videre. I tillegg er DKS befolket med så uendelig mange dyktige folk på alle nivåer. Jeg lærer noe nytt hver dag!
 

Hvilke ambisjoner har du, og muligheter ser du for ditt fagfelt i DKS?

Jeg har en ambisjon om at vi skal vise, diskutere og tematisere både immateriell og materiell kulturarv i DKS. At produksjonene, forestillingene og besøkene skal ha relevans for samtiden og barn og unges liv i dag. At de kan være inkluderende på den måten at de omhandler stedet elevene bor på. At vi sammen skal utforske mulighetene som ligger i ny teknologi og nye formidlingsformer – i tillegg til å hente opp det som fungerer som en kule: det nære møtet mellom utøver og elev. Altså både det virtuelle og det taktile håndverksmessige.
Ludvigsen-utvalget pekte ut fem tverrfaglige temaer, som alle er relevante for DKS: demokrati og medborgerskap, folkehelse og livsmestring, og bærekraftig utvikling. Jeg mener at kulturarvproduksjoner kan befatte seg med alle temaene, de kan skape diskusjoner og ettertanke rundt det å være menneske i dag, og hvordan vi har blitt som vi har blitt i et historisk perspektiv. Jeg ønsker at kulturarvfeltet beveger og berører elevene langt inn i framtida!


Hva var det første du tok tatt fatt på i jobben som Kulturtankens fagansvarlig for kulturarv, og hva er det neste på blokka?

Jeg startet en kartlegging i våres, og den mest intense fasen av den er ferdig nå. Deretter gikk jeg inn som Kulturtankens representant i styringsgruppa til prosjektet Lokalhistorie i skolesekken. Begge disse oppgavene førte frem til en nettverkssamling på kulturarvfeltet i juni, og det ble en fin møteplass.

Det neste på blokka er at vi i Kulturtanken ønsker å invitere til en innspillskonferanse på kulturarvfeltet, i 2018. Det er også slik at det per i dag ikke finnes en nasjonal visningsarena for kulturarv, så her har vi også en oppgave, sammen med fylker og direktekommuner.
Et nasjonalt fagråd for kulturarv i DKS er også noe vi ønsker å utvikle, i tett dialog med samarbeidspartnerne våre. Alt dette blir veldig spennende!

 

 

 

Fremmedkrigeren og forfatteren

Fremmedkrigeren og forfatteren

Teens om teater

Teens om teater