Fagansvarlig for musikk

Fagansvarlig for musikk

Navn: Morten Brenne
Tittel: Fagansvarlig for musikk

 

Kan du fortelle litt om din bakgrunn, relevant for den stillingen du har nå?

Jeg har utdannelse fra Norges Musikkhøgskole og har jobbet som frilans musiker/trompeter i  20 år innenfor alle musikksjangre. Jeg har vært ansatt musiker i Forsvarets musikk og undervist på Musikkonservatoriet i Tromsø, Barrat Due, høyskoler og kulturskoler. Jeg har også produsert plateinnspillinger og vært dirigent rundt om i Norge. Jeg spiller fremdeles i bl.a. Ophelia Orchestra og Penthouse Playboys. Jeg har også tidligere jobbet som musikkprodusent for DKS i Akerhus Fylkesskommune, men siden 2010 har jeg vært produsent for Rikskonsertene - og nå Kulturtanken.
 

Hvilket forhold har du til Den kulturelle skolesekken?

Som musiker har jeg turnert og spilt over tusen skolekonserter og fått gleden av å møte elever rundt om i hele Norge. Som produsent har jeg blitt kjent med musikere, lærere og administratorer i DKS. Det å ha erfaring både som musiker og produsent hjelper meg i min nåværende jobb til å forstå flere sider ved utførelsen av vårt arbeid.
 

Hvilke ambisjoner har du, og muligheter ser du for ditt fagfelt i DKS?

Jeg vil samle fagpersoner i musikkfeltet i alle fylker og direktekommuner til å samarbeide og sammen bli bedre. Det er en enorm faglig kapasitet rundt om i landet og det er viktig at vi alle kan dele den kunnskapen vi har. Juryarbeid, visningsplasser som Marked for Musikk i Vestfold, de profesjonelle ensembler sin satsing på barn og unge er alle gode bidrag som vi alle kan lære mer av og om sammen.


Hva var det første du tok tatt fatt på i jobben som Kulturtankens fagansvarlig for musikk - og hva er det neste på blokka?

Det første jeg gjorde som fagansvarlig var å delta på Marked for Musikk, der jeg også sitter i programutvalget og i det faglige rådet. Både der og ellers er jeg i løpende kontakt med musikkprodusenter i fylkene.

I Kulturtanken jobber vi nå med et nytt fagsystem, en digital portal for hele DKS, som vil gjøre det enklere også for alle våre samarbeidspartnere å få oversikt over for eksempel musikkproduksjonene. I tillegg jobber vi med å utvikle modeller for programråd og kvalitetsarbeid som vil bli viktig for å fortsatt sikre en høy kvalitet på musikktilbudet i DKS.

 

Kulturtanken støtter opprop

Kulturtanken støtter opprop

Fremmedkrigeren og forfatteren

Fremmedkrigeren og forfatteren