Reiser Norge rundt

Reiser Norge rundt

Torsdag 23. februar startet Kulturtanken og direktør Lin Marie Holvik på en omfattende besøksturné, som skal fortsette utover våren.

- Det er viktig for Kulturtanken å bli godt kjent med hele feltet som jobber med kunst og kulturproduksjon for barn og unge. Derfor ønsker jeg å bruke litt tid i 2017, på å besøke og lære av aktører landet rundt, som på ulikt vis jobber med utviklingen av, og innholdet i Den kulturelle skolesekken, sier Holvik.

Første stoppested var Stavanger i Rogaland. Turen gikk rett til Ganddal skole og konserten «Lyden av Munch», hvor vi også fikk interessante synspunkter på Den kulturelle skolesekken fra musikerne Anders Lønne Grønseth, Audun Ellingsen og Ståle Birkeland. Etter forestillingen møtte Holvik to inspektører fra skolen, som fordelte DKS-ansvaret mellom seg på Ganddal.

Audun Ellingsen, Ståle Birkeland og Anders Lønne Grønseth i forestillingen "Lyden av Munch". Foto: Kjetil Moen

Audun Ellingsen, Ståle Birkeland og Anders Lønne Grønseth i forestillingen "Lyden av Munch". Foto: Kjetil Moen

Deretter bar det videre inn til Stavanger sentrum, og møte med kommunekontakter hos Rogaland fylkeskommune. Jan Bekkum (Klepp) og Ingvild Arnevik Aadnøy (Gjesdal) er både kulturskolerektorer og DKS-kontakter i sine kommuner, og belyste ivrig utfordringer og muligheter for Den kulturelle skolesekken fra sine ståsted.

Til lunsj ble det, over snitter og kaffe, diskutert forvaltning og utvikling av DKS med fylkeskultursjef Rune Thele, DKS-koordinator Kirsti Sandved og seksjonssjef for allmenn kultur Jon Inge Zazzera. Vi fikk også en orientering om UKMs landsmønstring for 2017, som er lagt til Rogaland, fra prosjektleder Egil Ovesen. Resten av DKS-teamet i fylkeskommunen deltok på slutten av møtet og kom med sine forventninger og ønsker til Kulturtanken.

Lin Marie Holvik og Fylkeskultursjef Rune Thele. Foto Kjetil Moen

Lin Marie Holvik og Fylkeskultursjef Rune Thele. Foto Kjetil Moen

Deretter gik turen til Rogaland Teater, hvor vi ble tatt godt i mot av direktør Ellen Math Henrichsen i det ærverdige teatret. Bjørn Ravn Carlsen, sjef for barne- og ungdomsteatret, presenterte en imponerende teatertradisjon og historikk for barn og unge i fylket, og teatersjef Arne Nøst og teatermaker Nina Godtlibsen deltok også. Et godt møte, hvor Kulturtanken og Rogaland Teater ble inspirert til å se på videre samarbeid, i utviklingen av kunst og kultur-opplevelser for barn og unge.

Nina Godtlibsen, Daniel Nørbech, Lin Marie Holvik, Arne Nøst, Bjørn Ravn Carlsen, Ellen Math Henriksen. Foto: Kjetil Moen

Nina Godtlibsen, Daniel Nørbech, Lin Marie Holvik, Arne Nøst, Bjørn Ravn Carlsen, Ellen Math Henriksen. Foto: Kjetil Moen

 

Møte med 100%-kommunene

Møte med 100%-kommunene

Aktuelt: Kort om litt

Aktuelt: Kort om litt