Aktuelt: Kort om litt

Aktuelt: Kort om litt

Bildekollasj over:
Bildet er fra åpningen av Tråante 2017 i Nidarosdomen i Trondheim tirsdag 7. februar, fra framføringen av verket Vidderna inom mig. (Foto: Lin Marie Holvik)

Tråante 2017 – gratulerer og takk!

Arbeidet for likestilling og mangfold går hånd i hånd. For 100 år siden tok Elsa Laula Renberg initiativ til det første samiske landsmøtet for å diskutere samefolkets rettigheter, eller snarere mangel på sådanne. Tråante 2017 er navnet på jubileumsmarkeringen, og feiringen vil foregå i hele 2017 på forskjellige steder i Sápmi. Mangfoldet i programmet skal avspeile den bredden som finnes i samisk kultur, språk, næring og historie. Fra sør til nord; fra vest til øst.

Denne uka var det offisiell åpning av Tråante 2017 i Nidarosdomen i Trondheim, der verket Vidderna inom mig ble framført. Vidderna inom mig er et samisk oratorium i 14 satser av og med Svante Henryson. Verket er komponert over tekstene til den samiske multikunstneren Nils Aslak Valkeapää, kjent som Áillohaš. Vidderna inom mig er skrevet for blandet kor, barnekor, forteller, joik, solo cello og orkester bestående av Landsdelsmusikerne i Nord-Norge med rytmisk forsterking. Urpremieren av verket fant sted den 21. juli 2011 på urfolksfestivalen Riddu Riđđu som et resultat av Svante Henrysons tid som "Artist in Residence" hos landsdelsmusikerordningen. Til jubileet i år framstår verket i ny drakt. I tillegg til resitasjonen av Valkeapääs tekster ved Berit Alette Mienna, er det også skrevet inn joik framført av Johan Anders Bær.

Åpningen og konserten i Nidarosdomen i Trondheim var presentert av fylkeskommunene i Nordland, Troms og Finnmark. Direktør i Kulturtanken, Lin Marie Holvik, var tilstede:
Tusen takk til Nordland, Troms og Finnmark fylkeskommuner og Trondheim kommune for mottakelse og en konsertopplevelse helt utenom det vanlige. Dette gikk rett til hjertet. For en kulturarv vi har, for en musikk. Gratulerer med dagen og en fantastisk feiring.

 

Første runde i PUSH gjennomført

Katja, Ilse og Sandy. Foto: Geraldine Heaney

Katja, Ilse og Sandy. Foto: Geraldine Heaney

Scenekunstbruket er partner i EU-prosjektet PUSH, som har som mål å ”pushe” og utvikle tanker, ideer og kunsten innen scenekunstfeltet for barn og unge i Europa. Gjennom kunstnerlaboratorier og -møter skal tre temaer arbeides med: Gender and sexual identity, Migration og (Over)-protection. I forrige uke jobbet 14 kunstnere sammen i Edinburgh rundt det første temaet: Kjønn og identitet. Fra Norge deltok scenekunstner Katja Brita Lindeberg og danser og koreograf Mari Bø.

Les mer om prosjektet her og følg PUSH på Facebook for oppdateringer fra workshopene.

 

Nordisk barnebokkonferanse i Stavanger

Bilde fra Nordisk barnebokkonferanse på Sølvberget i Stavanger, fra PhD-stipendiat Monica Gundersen Mitchells presentasjon av forskningsprosjektet "Når store leser for små".

Bilde fra Nordisk barnebokkonferanse på Sølvberget i Stavanger, fra PhD-stipendiat Monica Gundersen Mitchells presentasjon av forskningsprosjektet "Når store leser for små".

6. - 8. februar ble den andre utgaven av Nordisk barnebokkonferanse (NBBK) arrangert på Sølvberget, Stavanger bibliotek. Over 400 illustratører, forfattere, formidlere, fagpersoner, mediefolk og andre med tilknytning til det nordiske barne- og ungdomslitteraturfeltet inntok i disse dagene byen i vest. Kulturtanken var til stede.

Målet for konferansen er å etablere en biennal møteplass for den barnelitterære bransjen i Norden, og å skape en felles nordisk plattform for kompetanseheving, inspirasjon og økt samarbeid på tvers av landegrensene. Årets tema var Den visuelle vendingen, og sentralt i programmet sto illustrasjon, bildebøker og tegneserier. Hør innslag om barn, bildebøker og tegneserier på NRK P2s «Kulturnytt» 8. feb.

Under dagsseminaret Å lese bilder, om litteratur i undervisningen, ble man blant annet presentert for den interaktive nordiske språk-appen Hulda VII, fulgt av en innføring i PhD-stipendiat Monica Gundersen Mitchells forskning på hva som skjer når elever på 10. trinn formidler bildebøker for elever på 1. trinn. Videre presenterte prosjektleder Elisabeth Kjensli Johansen prosjektet "Ord i bilde" fra Nes i Akershus, hvor man på biblioteket hvert år formidler en utvalgt illustratør og bildebok til alle tredjeklassingene i kommunen. Avslutningsvis presenterte Kristin Ørjasæter fra Norsk barnebokinstitutt deres pågående forskningsprosjekt om litteraturformidling i DKS, og hva den betyr for forfatterne, formidlerne og de unge leserne.
Se hele konferanseprogrammet her!

 

Reiser Norge rundt

Reiser Norge rundt

Teikna helsingar til Midtausten

Teikna helsingar til Midtausten